Yaklaşık Maliyet İcmali

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Yaklaşık Maliyet İşlemleri >

Yaklaşık Maliyet İcmali

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Buradaki gruplar iş grupları menüsünde tanımlanmış olanlardır.

 Fiyatlı, fiyatsız, pursantajlı, pursantajsız ve ekranı Excel'e göndermek olmak üzere 5 farklı yazdırma seçeneği vardır.

 

 _Bullet Yaklaşık Maliyeti İcmalde Güncellemek

 _Bullet Yaklaşık Maliyete Elle Tutar Eklemek

 _Bullet Pursantajların Toplamını 100'den Farklı Yapmak

 _Bullet Yaklaşık Maliyetin Bir Kısmı Başka Yerde Hesaplanmışsa İcmali Hazırlamak

 

 Notlar:

 1- Ana gruba eklenen tutarların yüzde hesabında dikkate alındıklarına, işin toplamına eklenen tutarın ise yüzde (pursantaj) hesabında dikkate alınmadığına dikkat ediniz.

 2- Hesaplanan yüzdelerde (pursantajlarda) virgülden sonra hane sınırlaması olmadığı halde estetik kaygılarla bazı ekran ve yazıcılarda iş kalemlerinde 6 hane, iş gruplarında 4 hane gösterilmektedir.

 3- Pursantaj Cetveli, Pursantajlı İcmal ve BF Teklif Cetveli gibi birçok yerde program hesaplamaların yenilenmesini önerdiğinde, bu öneriye mutlaka uyulmalıdır.