Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Yaklaşık Maliyet İşlemleri >

Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Bilgisayarın aniden kapanması ve benzeri istenilmeyen durumlar sorunda veritabanında sıralama hatası ve buna bağlı olarak çift pozların oluşması durumuna rastlanılabilir. Böyle durumlarda İşin Bilgileri>Onar seçeneği kullanılmalıdır.

 _Bullet Önceden girilmiş pozlar ile metraj ve mahal metrajı yapılıp yaklaşık maliyete gönderilmiş pozlar varsa burada listelenirler.

 _Bullet Her bir pozun nakliye miktarının ekranda görüntülenmesi isteniliyorda Düzen>Diğer>Pozun Nakliyelerini Göster'i tıklatın.

 _Bullet Buradaki parasal değerler en son hesaplamanın yapıldığı (bir önceki) durumu gösterir. Hesapların yenilenmesi için clip0288 düğmesini tıklatın.

 _Bullet Listelenen pozlardan birinin metrajına ulaşmak için o poz üstündeyken Düzen>Poza Ait>Metraj yazısını veya clip0764 düğmesini tıklatın. İlgili poz için metraj mevcutsa kırmızı + işareti ile (clip0765) belirtilir.

 _Bullet Burada mevcut pozların metrajı, analizi, nakliye oranları ve diğer poz bilgilerine aşağıdaki düğmelerle ulaşılabilir.

 clip0763

 _Bullet Poza ait metraj, analiz, nakliye oranları ve poz bilgilerine poz üstünde çift tıklayarak da ulaşılabilir. Ancak çift tıklama eyleminin ne olacağı kullanıcı tarafından belirlenmelidir. Bu belirleme Düzen>Diğer>Çift Tıklama Eylemleri yazısı tıklandığında gelen seçeneklerden biri işaretlenerek yapılır.

 _Bullet Yaklaşık Maliyet Cetveli'nden çıkmadan birçok menüye kolayca ulaşılabilir. Pencerenin sağ üstünde yer alan bu kısayol düğmeleri aşağıdaki gibidir.

 clip0766

 _Bullet Doğrudan yaklaşık maliyete girilecek pozlar için clip0018 düğmesini tıklatın.

 _Bullet Listelenmiş pozlar çalışılacak olanlar değilse, soldaki açılır pencereden yararlanıp istediğiniz kitabı seçin.

 _Bullet Gelen birim fiyatlar penceresinde poz no'nun ilk iki-üç karakterini yazarak pozunuza ya da çok yakınına ulaşın.

 _Bullet İşin Birim Fiyatları'ndan poz eklerken clip0759 kutusunu işaretleyip bu iş'teki pozları kullanıldıkları yere göre süzebilirsiniz.

 _Bullet Ulaştığınız bir pozun analizi, yapım şartları ve geçmiş yıllara ait birim fiyatlarını görmek için clip0166 düğmesinden yararlanın.

 _Bullet Pozların üzerinde çift tıklatarak veya Enter ile çalışma sayfasına ekleyin.

 _Bullet Pozlar çalışılacak alana seçilerek de gönderilebilir. Bunun için işaretlenen pozların fare ile diğer alana sürüklenip bırakılması veya Seçili Pozları Gönder düğmesinin tıklatılması gerekir.

 _Bullet Poz penceresini kapatıp pozların Miktarı'nı girin.

 _Bullet Pozun miktarının nerelerden geldiğini görmek için o poz üstündeyken Düzen>Poza Ait>Miktarların Geldiği Yer yazısını tıklatın.

 _Bullet Diğer iş grupları için de aynı adımları yineleyin.

 _Bullet Birim fiyatı veya miktarı sıfır olan pozlar varsa poz no ve tutar sütunları kırmızıya boyanarak belirtilirler.

 clip0236

 _Bullet Burada ve diğer tüm pencerelerde pozlar satır olarak gösterilirken, Düzen>Etiket seçeneği ile satırları boyama veya ızgara görünümü kullanılarak görsellik geliştirilebilir. Etiket renklendirmelerinin görünebilmesi için Düzen>Etiket>Göster seçeneği işaretlenmiş olmalıdır.

 _Bullet Miktar girişleri bittiğinde hesapların yenilenmesi için clip0288 düğmesini tıklatın.

 

 _Bullet Yaklaşık Maliyetin BF Hesap Yılını Değiştirmek

 _Bullet Maliyetin Toplamını Görmek

 _Bullet Hızlı Poz Girişi Yapmak

 _Bullet Birim Fiyat Teklif Cetveli

 _Bullet Bir Pozu Başka Bir Poz ile Değiştirmek

 _Bullet Poz Miktarının Nerelerden Geldiğini Görmek

 _Bullet Metrajlardan Gönderilen Miktarları Temizlemek (Silmek)

 _Bullet Pozun Nakliyeli Malzeme Oranlarını Girmek

 _Bullet Nakliyeleri Hesaplamak

 _Bullet Nakliyelerin Aktarılacağı İş Grubunu Belirlemek

 _Bullet Nakliye Metrajı

 _Bullet Boru Montaj Pozunu Belirlemek

 _Bullet Yaklaşık Maliyet Cetveli Getirmek (Kopyalamak)

 _Bullet Excel'den Yaklaşık Maliyet Cetveli Getirmek

 _Bullet Yaklaşık Maliyeti İmzalayanlar

 _Bullet Özel Düzenlemiş Formda (şekilde) Maliyet Cetveli Yazdırmak

 _Bullet İş Gruplarını TBF/ATGB Kısımlarına Ayırmak

 

 Not: Pursantaj Cetveli, Pursantajlı İcmal ve BF Teklif Cetveli gibi birçok yerde program hesaplamaların yenilenmesini önerdiğinde, bu öneriye mutlaka uyulmalıdır.