Tesisat Metrajı

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Metraj İşlemleri >

Tesisat Metrajı

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 _Bullet Ana menüden Metrajlar>Tesisat Metrajı yazısına tıklayıp Tesisat Metrajı penceresine gelin. İş grubunu kontrol edin, çalışacağınız iş grubuna gelin        

 _Bullet clip0018 ile metraj yapılacak pozları seçin.

 _Bullet Listelenmiş pozlar çalışılacak olanlar değilse, soldaki açılır pencereden yararlanıp istediğiniz kitabı seçin.

 _Bullet Hakediş dosyasında çalışılıyorsa, listelenmiş pozlar Sözleşmedeki İş Miktarları penceresinde bu iş grubuna ait pozlardır. Hakedişte kullanılacak pozlar, Sözleşmedeki İş Miktarları penceresinde girilmiş olmalıdır.

 _Bullet Gelen birim fiyatlar penceresinde poz no'nun ilk iki-üç karakterini yazarak pozunuza ya da çok yakınına ulaşın.

 _Bullet İşin Birim Fiyatları'ndan poz eklerken clip0759 kutusunu işaretleyip bu iş'teki pozları kullanıldıkları yere göre süzebilirsiniz.

 _Bullet Ulaştığınız bir pozun analizi, yapım şartları ve geçmiş yıllara ait birim fiyatlarını görmek için clip0166 düğmesinden yararlanın.

 _Bullet Pozların üzerinde çift tıklatarak veya Enter ile çalışma sayfasına ekleyin.

 _Bullet Pozlar çalışılacak alana seçilerek de gönderilebilir. Bunun için işaretlenen pozların fare ile diğer alana sürüklenip bırakılması veya Seçili Pozları Gönder düğmesinin tıklatılması gerekir.

 _Bullet Pencereyi kapatın.

 _Bullet Tesisat Metrajı'nı YM Cetveli'ndeki bir tesisat pozu üzerinden açmışsanız yukarıdaki adımlara ihtiyacınız yoktur.

 _Bullet clip0070 düğmesine tıklayıp gelen Sütun İsimleri penceresinde sütun tanımlarını yapın.

 _Bullet Kapat'a tıklayıp pencereyi kapatın.

 _Bullet Sütun isimlerini kolay okuyabilmek için clip0761kutusunu işaretleyin.

 _Bullet Her bir pozun belirlenen yerlerdeki (sütundaki) miktarlarını yazın.

 

 _Bullet Kopyala, Yapıştır, Silinenleri Geri Al, Yazılanı Geri Al, ... Kullanımı

 _Bullet Poz ve Bilgilerini Başka Bir Poza Kopyalamak/Taşımak

 _Bullet Bir Pozu Başka Bir Poz ile Değiştirmek

 _Bullet Sütun İsimlerini Düzenlemek

 _Bullet Tesisat Metrajını Mahal Listesi Şeklinde Yazdırmak

 _Bullet Sayfa Numarasını Göstermek/Gizlemek

 _Bullet Metrajı Yeşil Deftere Göndermek

 _Bullet Metrajı Yaklaşık Maliyet Cetveli'ne Göndermek

 _Bullet Tesisat Metrajını Kopyalamak