Profil Metrajı

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Metraj İşlemleri >

Profil Metrajı

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Profil metrajında ağırlık hesabı ve yüzey alanı hesabı aynı anda yapılır.

 _Bullet Sağ üstteki düğmelerden çalışacağınız metraj türünü seçin.

 _Bullet İş grubunuzu kontrol edin, gerekiyorsa değiştirin.

 _Bullet clip0018 ile metraj yapılacak pozu/pozları seçin.

 _Bullet Hakediş dosyasında çalışılıyorsa, listelenmiş pozlar çalışılan iş grubuna ait İş Kalemi Miktarları penceresinde olanlardır.

 _Bullet Yaklaşık Maliyet dosyasında çalışılıyorsa, soldaki açılır pencereden yararlanıp istediğiniz kitabı seçin.

 _Bullet Poz üzerinde çift tıklatıp veya clip0062 düğmesine tıklatıp Profil Metrajı Cetveli'ne girin.

 _Bullet Demir Metrajı'nı YM Cetveli'ndeki bir demir pozu üzerinden açmışsanız yukarıdaki adımlara ihtiyacınız yoktur.

 _Bullet Açıklamayı yazdıktan sonra Profil Tipi alanını çift tıklatın. Açılan pencerede listelenenlerden aradığınız malzemeyi bulup onaylayın.

 _Bullet Gelen profil listesinde aradığınız cins yoksa Düzen>+Ekle seçeneği ile yeni malzeme tanımlayabilirsiniz.

 _Bullet Boyut sütunu ilgili profilin birim ağırlığının neye göre verildiğine bağlıdır. Örnek olarak metresinin ağırlığı verilerek hesaplanan profil için buraya kaç metre olduğu, m2'sinin ağırlığı verilerek hesaplanan profiller için boyut sütununa kaç m2 olduğu, adedinin ağırlığı verilerek hesaplanan (kapı, direk gibi) imalatlar için boyut sütununa 1 yazılmalıdır.

 _Bullet Kaynak katsayısı, kaynak payı olarak da bilinir. Örnek olarak yüzde olarak girilmek istenirse bu sütuna 1,03 yazılmalıdır.

 _Bullet Profil Metrajı Cetveli'ni kapattığınızda bulunan değer metraj yapılan poza atanır.

 _Bullet Düzen>Yaklaşık Maliyete Gönder veya Düzen>Yeşil Deftere/Mukayeseliye Gönder düğmesini tıklatın.

 _Bullet TBF hakediş dosyalarında yeşil deftere gönderilen iş kalemlerinin Sözleşmedeki İş Kalemleri’nde olup olmadığı kontrol edilir, bu pozlar mevcut değilse kullanıcı uyarılır.

 _Bullet Mukayeseli keşif için metraj yapılmışsa Duzen düğmesine tıklayıp Mukayeseliye (Seçili Pozları)>Artan Olarak Gönder/ Eksilen Olarak Gönder'i tıklatın.

 _Bullet Pencerenin sağ üstünde bulunan kutu işaretli ise hesaplanan ağırlık yerine hesaplanan yüzey alanı pozun miktarı olarak kaydedilir.

 clip0061

 ATGB işlerde artan ve eksilen pozları belirtmek için kullanılan /Art ve /Eks eklerini içeren pozlar mukayeseliye gönderilemezler. Artan ve eksilen poz miktarlarını hesaplamak için düzenlenen metrajlar bu ekleri içermeyen ana pozlar seçilerek yapılmalıdır.

 

 _Bullet Kopyala, Yapıştır, Silinenleri Geri Al, Yazılanı Geri Al, ... Kullanımı

 _Bullet Profil Cinsleri Penceresindeki İşlemler        

 _Bullet TEDAŞ Pozları için Ağırlık Metrajı        

 _Bullet Pozlar ve Kullanıldıkları İş Grupları

 

 Not-1: Burada önemli bir ayrıntıya dikkat edilmelidir. Profil Metrajı Cetveli'nde kullanılan demir cinslerinin birim ağırlıkları kg olarak verilmiştir. Bu nedenle metraj sonucu bulunan toplam değer de kg'dır. Profil metrajının aktarıldığı pozun ölçü birimi kg değil de ton ise program, cetvelde hesaplanan toplam değeri 1000'e bölerek pozun miktarına yazar.

 Not-2: Programda olmayan demir cinsleri bulunulan dosyanın profil listesine, birim ağırlıkları kg olmak üzere eklenebilir. Ayrıca bu profil listesini kalıcı olarak kaydetmek ve başka bir işte çağırıp kullanmak mümkündür. Bunun için Düzen>Şablonlarıma Kaydet ve Şablonlarımdan Getir seçenekleri kullanılır.

 Not-3: Poz Sil ile metrajdan silinen bir poz (eğer YM Cetveli’ndeki miktarı sadece bu metrajdan gönderilenden ibaretse) YM Cetveli’nden de –kendiliğinden- silinir. sağlandı.