Demir Metrajı

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Metraj İşlemleri >

Demir Metrajı

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 _Bullet Sağ üstteki düğmelerden çalışacağınız metraj türünü seçin.

 _Bullet İş grubunuzu kontrol edin, gerekiyorsa değiştirin.

 _Bullet Demir Metrajı'nı YM Cetveli'ndeki bir demir pozu üzerinden açmışsanız yukarıdaki adımlara ihtiyacınız yoktur.

 _Bullet Gerekli ise Bölümler düğmesi ile bölümleri tanımlayın.

 _Bullet Açıklama hücresini doldurup enter'layınca gelen Çaplar sütununa demir çapını yazıp enter'layın. Yazdığınız çap listede yoksa en yakın çap kullanılır.

 _Bullet Standart listede olmayan çaplar (9, 11, ...) için Düzen>Çaplar ile ulaşılan pencereyi kullanıp yeni çap eklemesi yapabilirsiniz. Ancak ÇŞB ve diğer kurumların demir pozlarının yapım şartlarında ilk değer olarak verilmiş çap listesi kullanılır. Ekleyeceğiniz çapın ilgili kurumun demir pozları için yayınlanmış yapım şartlarında mevcut olduğundan emin olun. Buradaki silme ve düzeltme işlemleri sadece kullanıcının eklediği çaplar içindir.

 _Bullet Adet, Benzeri, Boyu bilgilerini girin.

 _Bullet Formül yazmak istediğiniz hücrede F (harf) tuşunu kullanın.

 _Bullet Diğer satırları da böylece kaydedin.

 _Bullet Mevcut bir satırın aynısını yeni bir satır olarak yazmak için, satır üzerinde F2'ye basın.

 _Bullet Son satırın aynısını yeni bir satır olarak oluşturarak çalışmak istiyorsanız clip0079 kutusunu işaretleyip çalışın.

 _Bullet Düzen>Seçili Satırları Aynı Yap özelliğini kullanarak birden çok satıra aynı bilgiler uygulanabilir.

 _Bullet Bölüm değiştirmek için sağ-sol ok düğmelerini clip0130 kullanın.

 _Bullet Bu cetvelde Ctrl+F+F ile arama yapılabilmektedir.

 

 _Bullet Demir Metrajları (İş Grupları’ndaki)

 _Bullet Kopyala, Yapıştır, Silinenleri Geri Al, Yazılanı Geri Al, ... Kullanımı

 _Bullet Formül Yazmak

 _Bullet Formülü Kaldırmak

 _Bullet Bir Satırın Aynısını Yeni Bir Satır Olarak Eklemek

 _Bullet Metraj Satırlarını Dosya Sonuna Taşımak

 _Bullet Metraj Satırları Arasına Satır Eklemek

 _Bullet Bölüm Tanımlamak

 _Bullet Alt Bölüm Tanımlamak

 _Bullet Yapılan Demir Metrajının Ağırlığını Görmek

 _Bullet Demir Metrajının Aktarılacağı Pozları Belirlemek

 _Bullet Demir Miktarını Yeşil Deftere Göndermek

 _Bullet Demir Miktarını Yaklaşık Maliyet Cetveli'ne Göndermek

 _Bullet Demir Metrajını Kopyalamak