Metraj Cetveli

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Metraj İşlemleri > Metraj İşlemleri (İmalat) >

Metraj Cetveli

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 _Bullet Metraj İşlemleri penceresinde listelenmiş pozlardan metraj cetveline girmek istediğinizin üzerinde durup clip0062 düğmesine tıklatın. YM Cetveli'ndeki bir pozun metrajına ulaşmak için clip0764 düğmesini tıklatın.

 _Bullet Bölümlerin metrajını ayrı ayrı yapmak istiyorsanız clip0069 düğmesinden yararlanıp bölümlerinizi tanımlayın.

 _Bullet Boy, en, yükseklik bilgilerinden gerekli olmayanları hızlı giriş için işaretleyin.

  clip0129

 _Bullet Bu işaretlemenin sadece hızlı giriş yapabilmek için olduğunu, gizlenmiş alanların da hesaplamada dikkate alındığını unutmayın.

 _Bullet Adet, Boy, En ve Yükseklik hücrelerine girilen veya hesaplanan değerlerin virgülden sonra tüm haneleri alınır, ancak bunların çarpımı ile bulunan Azı hücresinin değerinin virgülden sonra 3 hanesi kullanılır.

 _Bullet Satır satır gerekli bilgileri girin.

 _Bullet Yanlış yazılan formül olursa son sütunda uyarı işareti clip0534 çıkar. Bu uyarı işareti üzerinde çift tıklanıp hatanın ayrıntısı öğrenilebilir. Bu hata bilgisi pencerenin sol altında da yer alır.

 clip0569

 _Bullet Mevcut bir satırın aynısını yeni bir satır olarak yazmak için, satır üzerinde F2'ye basın.

 _Bullet İşlem içermeyen, sadece açıklama amacıyla bir satır eklemek için, istenilen satırın üstünde sağ tıklama yapın ve sonra Açıklama Ekle yazısını seçin. Açıklama satırlarının son sütununda clip0722 işareti vardır.

 _Bullet Mahal Metrajı'nın metraj cetvelinde çalışırken Açıklama alanının bulunulan yüzeyin adını alarak oluşması istenilirse clip0774 kutusu işaretlenmelidir. Bu işaretle çalışılırken her yeni satırda açıklama alanı kendiliğinden oluşur. (Örnek: "Bodrum Kat/B-001 ODA/Tavan kaplamaları" gibi)

 _Bullet Düzen>Seçili Satırları Aynı Yap özelliğini kullanarak birden çok satıra aynı bilgiler uygulanabilir.

 _Bullet Bölüm değiştirmek için sağ-sol ok düğmelerini clip0130 kullanın.

 _Bullet Diğer pozlarda metraj hazırlamak için Poz No'yu clip0131 veya clip0132 düğmelerinden yararlanıp değiştirin.

 _Bullet YM Cetveli'ndeyken bir pozun metraj cetvelini açmışsanız metraj sonucunu YM Cetveli'ne aktarmak için clip0085 düğmesini tıklatın.

 _Bullet Bu cetvelde Ctrl+F+F ile arama yapılabilmektedir.

 

 _Bullet Kopyala, Yapıştır, Silinenleri Geri Al, Yazılanı Geri Al, ... Kullanımı

 _Bullet Metraj Cetvelindeki Sütunları Aynı Yap

 _Bullet Metrajı Yapılmış Poza Bağlantı Yapmak (Köprü Oluşturmak)

 _Bullet Excel'den Metraj Cetveli Getirmek

 _Bullet Başlık Tanımlamak

 _Bullet Bölüm Tanımlamak

 _Bullet Alt Bölüm Tanımlamak

 _Bullet Bir Satırın Aynısını Yeni Bir Satır Olarak Eklemek

 _Bullet Metraj Satırlarını Dosya Sonuna Taşımak/Kopyalamak

 _Bullet Metraj Satırları Arasına Satır Eklemek

 _Bullet Metrajı Yapılmış Pozdan Metraj Kopyalamak

 _Bullet Metrajı Yazdırmak

 _Bullet Formül Yazmak

 _Bullet Minha (-, eksi) Satırı Yapmak