Metraj (İmalat)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Metraj İşlemleri > Metraj İşlemleri (İmalat) >

Metraj (İmalat)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 _Bullet Sağ üstteki düğmelerden çalışacağınız metraj türünü seçin.

 _Bullet İş grubunuzu kontrol edin, gerekiyorsa değiştirin.

 _Bullet clip0018 ile metraj yapılacak pozu/pozları seçin.

 _Bullet Hakediş dosyasında çalışılıyorsa, listelenmiş pozlar çalışılan iş grubuna ait İş Kalemi Miktarları penceresinde olanlardır.

 _Bullet Yaklaşık Maliyet dosyasında çalışılıyorsa, soldaki açılır pencereden yararlanıp istediğiniz kitabı seçin.

 _Bullet Gelen birim fiyatlar penceresinde poz no'nun ilk iki-üç karakterini yazarak pozunuza ya da çok yakınına ulaşın.

 _Bullet Ulaştığınız bir pozun analizi, yapım şartları ve geçmiş yıllara ait birim fiyatlarını görmek için clip0166 düğmesinden yararlanın.

 _Bullet Pozların üzerinde çift tıklatarak veya Enter ile çalışma sayfasına ekleyin.

 _Bullet Pozlar çalışılacak alana seçilerek de gönderilebilir. Bunun için işaretlenen pozların fare ile diğer alana sürüklenip bırakılması veya Seçili Pozları Gönder düğmesinin tıklatılması gerekir.

 _Bullet Pencereyi kapatın.

 _Bullet Metraj cetveline girmek istediğiniz poz üzerinde durup clip0062 düğmesine tıklatın.

 

 Notlar:

 1- Poz Sil ile metrajdan silinen bir poz (eğer YM Cetveli’ndeki miktarı sadece bu metrajdan gönderilenden ibaretse) YM Cetveli’nden de –kendiliğinden- silinir.

 2- Hakediş iş dosyalarında Poz Sil ile metrajdan silinen bir pozun yeşil deftere önceden gönderilmiş miktarı da –kendiliğinden- silinir.

 

 _Bullet Excel'den Çok Sayıda Poz ve Metraj Cetvellerini Getirmek

 _Bullet Kopyala, Yapıştır, Silinenleri Geri Al, Yazılanı Geri Al, ... Kullanımı

 _Bullet Poz ve Bilgilerini Başka Bir Poza Kopyalamak/Taşımak

 _Bullet Bir Pozu Başka Bir Poz ile Değiştirmek

 _Bullet Poz Eklemek

 _Bullet Pozu Metrajıyla Birlikte Getirmek (Kopyalamak)

 _Bullet Metrajı Yaklaşık Maliyet Cetveli'ne Göndermek

 _Bullet Metrajı Yeşil Deftere/Mukayeseliye Göndermek

 _Bullet Metrajı Yaklaşık Maliyet Cetveli'ne Kontrollü Olarak Göndermek (Gelişmiş)

 _Bullet Metrajları Yazdırmak

 _Bullet Metrajları İmzalayanlar

 _Bullet Pozlar ve Kullanıldıkları İş Grupları