Teknik Şartname

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Yaklaşık Maliyet İşlemleri >

Teknik Şartname

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Yaklaşık Maliyet Cetveli'nde kullanılan iş kalemlerine (Poz) ait teknik şartname buradan izlenip yazdırılır.

 Yapım şartı boş olan pozları kolayca görebilmek için İşin Birim Fiyatları penceresindeki seçeneklerine bakınız.

 Teknik şartnameyi iş gruplarına göre ayrı ayrı yazdırmak mümkün olduğu gibi tümü veya seçilen iş gruplarına göre yazdırmak da mümkündür.

 _Bullet clip0788 düğmesine tıklayıp gelen pencereden tercihinizi belirleyin.

  clip0174

 _Bullet İş grubu seçerek yazdırmak istiyorsanız ilgili kutuyu işaretleyin.

 clip0213

 _Bullet İşin Birim Fiyatları'nda poza eklenen resim ve teknik çizim gibi bilgilerin yazdırılan belgede çıkması isteniliyorsa clip0741 kutusunu işaretleyin.

 _Bullet Yazdırmak istediğiniz iş grubunu/gruplarını seçin.

 clip0175

 _Bullet Tamam ile seçim penceresini kapatın.

 _Bullet Yazdır ile işlemi tamamlayın.