Pursantaj Cetveli

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Yaklaşık Maliyet İşlemleri >

Pursantaj Cetveli

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Her bir iş kaleminin işin toplam maliyetinde yüzde kaç oranında olduğunun hesaplanması gerekir. Bu hesap istenirse iş grubunun veya ana grubun toplamına göre de yapılabilir. Yüzdelerin neye göre yapılacağı Otomasyon Seçenekleri penceresinde belirlenmelidir.

 _Bullet Kullanıcının pursantaj hesabını yenilemeden çıktı almasını, dolayısıyla hatalı doküman hazırlamasını engellemek için yazdırmadan önce bir uyarı penceresi gelir.

 _Bullet Hesapların yenilenmesi için clip0288 düğmesini tıklatın.

 _Bullet Çok sayıda yazdırma seçeneği ekranın sağındaki açılır-kapanır pencerede yer alır.

 _Bullet Özel Düzenlemiş Formda (şekilde) Pursantaj Cetveli Yazdırmak

 

 Uyarı:

 1- Pozların yüzdeleri (pursantajlar) poz tutarının (FiyatxMiktar) yuvarlanmadan toplama bölünmesiyle hesaplanır.

 Yani şu formülle hesaplanır:

 Yüzde (pursantaj)=100*[(Pozun_Birim_Fiyatı)*(Pozun_Miktarı)/(Toplam_Tutar)]

 Böylece olası yüzde hatalarından kurtulunmuş olunur.

 2- Hesaplanan yüzdelerde (pursantajlarda) virgülden sonra hane sınırlaması olmadığı halde estetik kaygılarla bazı ekran ve yazıcılarda iş kalemlerinde 6 hane, iş gruplarında 4 hane gösterilmektedir.

 3- Pursantaj Cetveli, Pursantajlı İcmal ve BF Teklif Cetveli gibi birçok yerde program hesaplamaların yenilenmesini önerdiğinde, bu öneriye mutlaka uyulmalıdır.