Özel Yaklaşık Maliyet İcmali (TOKİ)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Yaklaşık Maliyet İşlemleri > Yaklaşık Maliyet İcmali >

Özel Yaklaşık Maliyet İcmali (TOKİ)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Blok ve kat metrajlarıyla çalışılan işlerde yaklaşık maliyet icmalinin bloklara ait adet, birim maliyet ve alan (m2) bilgilerini de içermesi istenir. Bu sekmede, bahsedilen bu bilgilerin tümü mevcuttur.

 Blok adedi ve blok alanı bilgilerinin ve burada görünüp görünmemesinin Blok ve Kat Metrajları penceresinde belirlendiğine dikkat ediniz.