Pursantajların Toplamını 100'den Farklı Yapmak

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Yaklaşık Maliyet İşlemleri > Yaklaşık Maliyet İcmali >

Pursantajların Toplamını 100'den Farklı Yapmak

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Kullanıcılar bazen yüzdelerin toplamının 100'den daha küçük bir değer olmasını isterler.

 Anahtar teslimi götürü bedel işlerde tip sözleşme madde 30’da adı geçen ”Geçici Kabul Noksanlıkları İçin Sözleşme Bedelinin %3’üne Karşılık Gelen Kısmı …” gereği, bloke edilecek tutarın hesabı e-HakedişPro programında kapakta otomatik olarak yapılmaktadır. Buna rağmen adı geçen blokenin pursantajlar hesaplanırken dikkate alınması istenebilir.

 Pursantajların toplamının 100 yerine 97 olmasını sağlayan örnek işlem adımları aşağıda anlatılmıştır.

 _Bullet (Toplam Yaklaşık Maliyet x 3) / 97 işlemini hesaplayın.

 _Bullet Yaklaşık Maliyet Hesabı>Yaklaşık Maliyet İcmali penceresinde Düzenle ile açılan pencereye hesap sonucunu girin. İsterseniz açıklama yerine Yüzdelerin toplamını ayarlamak için eklendi ifadesini yazabilirsiniz.

       _Bullet Pursantajlar>Pursantajlar (İş Grupları) penceresinde bu grubun pursantaj oranının %3 olduğunu gözleyin. Bu durumda gerçek maliyet için tanımlanmış diğer iş gruplarının yüzdelerinin toplamının 97 olacağı açıktır.