İş'in Birim Fiyatları (ATGB-İş Kalemleri Yüzde)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Hakediş İşlemleri > İş'in Birim Fiyatları >

İş'in Birim Fiyatları (ATGB-İş Kalemleri Yüzde)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Bu menüde işin sözleşmede listelenmiş ve tanımlanmış iş kalemleri yer alır.

 Bilgisayarın aniden kapanması ve benzeri istenilmeyen durumlar sorunda veritabanında sıralama hatası ve buna bağlı olarak çift pozların oluşması durumuna rastlanılabilir. Böyle durumlarda Düzen>Poz>Onar seçeneği ile sorun çözülür.

 İş gruplarından bağımsız olan bu pencerede tüm iş gruplarında kullanılacak pozlar listelenir.

 İş kalemlerinin sözleşmede yer alan pursantaj ve tutar bilgileri ise her bir iş grubunun altında listelenmek üzere Sözleşmedeki İş Miktarları penceresinde girilmelidir.

 

 _Bullet Pencerenin Görünümünü Özelleştirmek

 _Bullet Ana Kitaplardan İşe Poz Eklemek

 _Bullet Yeni Poz Oluşturmak

 _Bullet Excel'den Poz Getirmek

 _Bullet Kayıtlı Bir Pozdan Yeni Bir Poz Üretmek