İşin Birim Fiyatları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Yaklaşık Maliyet İşlemleri >

İşin Birim Fiyatları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Kullanılan pozları (iş kalemlerini) kontrol edip düzeltme ve yeni poz kaydı işlemleri İşin Birim Fiyatları menüsünde yapılır.

 Bilgisayarın aniden kapanması ve benzeri istenilmeyen durumlar sorunda veritabanında sıralama hatası ve buna bağlı olarak çift pozların oluşması durumuna rastlanılabilir. Böyle durumlarda İşin Bilgileri>Onar seçeneği kullanılmalıdır.

 Bir iş'te kullanılan pozlar ilgili menülerde (metraj, YM Cetveli, ...) kullanıldıkça kendiliğinden İşin Birim Fiyatları'na da eklenirler. Bu nedenle kullanılmadığı halde kurum kitaplarını İşin Birim Fiyatları'na eklemek, dosyayı gereksiz yere büyüteceği için doğru değildir. Pozlar, gerektiğinde istenilen kitaptan seçim yapılarak kullanıldığı menüye eklenmelidir.

 Burada ve diğer tüm pencerelerde pozlar satır olarak gösterilirken, Düzen>Etiket seçeneği ile satırları boyama veya ızgara görünümü kullanılarak görsellik geliştirilebilir. Etiket renklendirmelerinin görünebilmesi için Düzen>Etiket>Göster seçeneği işaretlenmiş olmalıdır.

 Pozlar, istenilirse farklı şekillerde de listelenebilirler.

 clip0760

 _Bullet Sağda üstten aşağıya doğru yer alan clip0689 yazısına tıklanarak gelen seçenekleri kullanıp pozları süzerek görüntülemek mümkündür.

 clip0333

 Sağ üstte bulunan raptiye clip0582 işareti tıklatılarak açılır-kapanır pencere sabitlenebilir.

 Pencereyi tekrar açılır-kapanır pencere durumuna getirebilmek için bu kez sağ üstteki raptiye clip0094 işareti tıklatılır.

 Aşağıda ayrıntıları anlatılan işlemlerden bazıları bir poz için Pozun Ayrıntılı Bilgileri penceresinde de yapılabilirler. Sağda üstten aşağıya doğru Pozun Ayrıntılı Bilgileri yazısı tıklatılıp bulunulan pozun tüm ayrıntıları görüntülenir, istenen değişikliler burada yapılır. Bu bilgilerin pozun bulunulan iş dosyasındaki bilgileri olduğu unutulmamalıdır.

 

 _Bullet Pozun Birim Fiyatını Döviz Cinsinden Kullanmak

 _Bullet Özel Pozları İstenilen Kurum Pozları ile İlişkilendirmek

 _Bullet Enterpolasyonla Fiyat Oluşturmak

 _Bullet Teklif Alarak Fiyat Oluşturmak

 _Bullet Toplu Olarak Yeni Pozlar Oluşturmak

 _Bullet Bir Pozu Başka Bir Poz ile Değiştirme

 _Bullet Pencerenin Görünümünü Özelleştirmek

 _Bullet Özel Pozları Kullanıcının Adına (İdare/Kurum adına) Bağlamak

 _Bullet Pozların Birim Fiyat ve Diğer Bilgilerini Yenilemek

 _Bullet Pozları Ana Kitaplarda Araştırmak-Yenilemek

 _Bullet Mevcut Bir Pozdan Yeni Poz Üretmek

 _Bullet Poz Numaraları Yerine Özel Kod Numaraları Tanımlamak

 _Bullet Ana Kitaplardan İşe Poz Eklemek

 _Bullet Yeni Poz Oluşturmak

 _Bullet Excel'den Poz Getirmek

 _Bullet Yapım Şartlarını Düzenlemek

 _Bullet Poza Resim ve Teknik Çizim Eklemek

 _Bullet Bir Pozun İçerdiği Nakliyeli Malzeme Oranlarını Girmek

 _Bullet Birim Fiyatları Bir Katsayı ile Çarpmak

 _Bullet BF Kitap Tipini Toplu Olarak Değiştirmek

 _Bullet Pozu Analizli/Tesisat/Rayiç veya Fiyat Pozu Olarak Belirlemek

 _Bullet İşin Pozlarını Ana Kitaplardaki Fiyatlarla Karşılaştırmak

 _Bullet İşlenebilirlik Zammı Alan Poz Oluşturmak

 _Bullet TEDAŞ- İllerin Birim Fiyat Bölgeleri

 _Bullet KGM/2500 Reglaj Pozunun Birim Fiyatının Hesabı

 _Bullet KGM/4358 Bitüm Isıtma Pozunun Birim Fiyat Hesabı

 _Bullet Analiz Girdilerinin Türünü Tanımlamak ve Maliyet Grubuna Bağlamak

 

 Notlar:

 1- Programda yer alan birim fiyat, tanım, tarif gibi bilgilerin bazıları ilgili yayınlardan elle girildiği için yanlışlık ve eksiklikler içerebilir. Bu nedenle bir dosyada ilk kez kullanıldıklarında özenle kontrol edilmelidirler. Ayrıca Yüksek Fen Kurulu'nun Birim Fiyatlar hakkındaki güncel kararları www.csb.gov.tr adresinden izlenmelidir.

 2- İşin Birim Fiyatları dosyasında sadece bulunulan iş dosyasında kullanılan pozlar yer almalıdır. Kullanılmadığı halde işin birim fiyatları dosyasına eklenilen pozlar hem çalışmayı zorlaştırır hem de işlemleri yavaşlatır. Bu nedenle konuya özen gösterilmesi gerekir.

 3- İşin Birim Fiyatları'nda birim fiyatlar virgülden sonra 2 hane olarak saklanırlar. Herhangi bir nedenle virgülden sonra 2 haneden fazla değer girilmiş olsa bile İşin Birim Fiyatları'na ilk girişte bu durum kontrol edilir, -varsa- birim fiyatlar virgülden sonra 2 haneye yuvarlanırlar.