Nakliye Pozları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  İşin Bilgileri >

Nakliye Pozları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Yaklaşık maliyet iş dosyasında, kilometreye göre hesaplanması gereken çimento, demir, ... gibi nakliyelerin birim fiyatlarının hesaplandığı yer Nakliye Pozları menüsüdür.

 İş dosyasında nakliyeli poz/pozlar bir kez kullanıldıktan sonra nakliye şablonu değiştirilmemelidir. Nakliye şablonu değiştirilmek zorunda kalınırsa kullanılan pozlar ana kitaplardan yeniden eklenmelidir.

       Yoğun şekilde Karayolları Genel Müdürlüğü pozlarıyla çalışıyorsanız KGM Pozları ve Nakliyeleri Hakkında Notlar'ı inceleyiniz.

 İstenilirse Otomasyon Seçenekleri'ndeki Yeni Açılacak Bir İş Dosyasında Kullanılacak Nakliye Şablonunu Belirlemek bölümünde anlatıldığı gibi her yeni açılan dosyanın istenilen bir şablonu kullanması sağlanabilir.

 İş’teki Nakliyeli Malzemeler işaretliyken kırmızı ile belirtilen nakliye pozları, nakliye metrajında olduğu halde fiyatı henüz hesaplanıp İşin Birim Fiyatları'na gönderilmemiş olanlardır.

 clip0379

 Yaklaşık maliyet cetveline nakliye alan imalatlar girilmiş ve nakliye metrajı yapılmışsa buradaki İş'teki Nakliyeler seçeneği işaretlenmiş olarak nakliye pozları listelenir. Burada listelenenler nakliye metrajında olan nakliye pozlarıdır. İstenirse Tüm Nakliyeler seçeneği kullanılarak da çalışılabilir.

 _Bullet Hesaplayacağınız nakliye pozu üzerinde tıklayın.

 _Bullet K (kamyon katsayısı) olarak gelen değerin doğruluğunu gözleyin.

 _Bullet A, taşıma güçlüğü katsayısı 1'den farklı ise yazın.

 _Bullet Yoğunluğu girin.

 _Bullet Mesafe hücresine bu malzemeyi naklettiğiniz mesafeyi km olarak girin.

 _Bullet Mesafe hücresinin sağındaki oku kullanarak uygulanacak formülü seçin. clip0046

 _Bullet DSİ Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı'nın Formülleri için Notlar inceleyiniz.

 _Bullet İller Bankası Taşıma Formülleri için Notlar'ı inceleyiniz.

 _Bullet Düşülecek veya eklenecek 2. mesafe varsa Gelişmiş kutusunu işaretleyin. Açılan mesafe kutusuna 2. mesafeyi km cinsinden yazın.

 _Bullet Mesafe hücresinin sağındaki oku kullanarak uygulanacak formülü seçin.

 _Bullet Ekrana yerleşen 2. Formül Toplandı/Çıkarıldı düğmesi ile 2. formülle bulunan değerin eklenip çıkarılması durumunu belirleyin.

 _Bullet Kâr Yüzdesi'ni kontrol edin.

 _Bullet Yükleme, Boşaltma, İstif Pozu'nu hücrenin sağındaki oku kullanarak +Yükleme, ... Pozu Ekle ile gelen pencereden seçin ve miktarını girin.

 _Bullet Yükleme boşaltma nakliye fiyatına katılmayıp ayrıca ödeniyorsa veya verilmiyorsa -Yükleme, ... Pozu Kaldır düğmesi ile pozu silin.

 _Bullet Eklenecek Vagon/Feribot/Köprü ücreti gibi bir değer varsa hem açıklamasını hem de bedelini girin. (Yayınlanan listeler genellikle KDV dâhil fiyatları içermektedirler, bu durumda KDV'siz fiyat hesaplanıp buraya girilmelidir)

 _Bullet İstediğiniz seçenekleri kullanarak işlemi tamamlayın.

 clip0077

 _Bullet Buradaki ilk iki gönderme seçeneğinde, mesafele bilgisi girilmiş olan nakliye pozları İşin Birim Fiyatları'na Fiyat Pozu olarak (maliyet bileşeni Diğer olmak üzere) gönderilirler.

 _Bullet İstenilirse buradaki son iki seçenek kullanılarak, mesafele bilgisi girilmiş olan nakliye pozları genel analiz formunda hesaplanıp kullanılmak üzere İşin Analizleri'ne gönderilebilir. Ancak bu seçenek tercih edilmişse, kuruş farklılıkları oluşmaması için, nakliye fiyatlarını İşin Birim Fiyatları'na buradan değil de İşin Analizleri'nden göndermek gerektiği unutulmamalıdır.

  clip0751

 _Bullet Bu gönderme şeklinde nakliye pozları İşin Birim Fiyatları'na Analizli Poz olarak gönderilirler. Nedeni ise artık işin analiz dosyasında da yer almalarıdır.

 _Bullet Yapım Şartları ile gelen metni inceleyin.

 _Bullet İşin Birim Fiyatları’na gönderilen nakliye pozunun fiyat bilgisi yapım şartında özellikle belirtilmez. Çünkü isteklilere verilen teknik şartnamelerde (yapım şartlarında) fiyat bilgisi olmamalıdır.

 _Bullet Diğer nakliye pozları için de adımları yineleyin.

 Mesafe Tutanağı ve Nakliye Birim Fiyatları İcmali sayfaları Düzen'in altında bulunan aynı isimli pencerelerde hazırlanır.

 

 _Bullet Tüm Nakliye Pozları ve Şablonları

 _Bullet İmalatlardaki Nakliye Oranlarının Girilmesi

 _Bullet Köprü (Kamyon) Geçiş Ücreti ve TCDD Yük Taşıma Ücretleri

 

 Notlar:

 1- Burada hesaplanan nakliye pozları İşin Birim Fiyatları'na gönderildiklerinde Fiyat Pozu (pozun tipi) olarak kaydedilirler. Nakliye analiz çıktıları burada alınıp işin dosyasına konulmalıdır.

 2- Programın ana veri dosyalarına yeni giren pozların nakliyelerinin hesaplanabilmesi bu menüde Nakliye Şablonunu Değiştir işlemi ile kullanılan Genel şablonu (veya İstanbul Anadolu/Rumeli) yenilenmelidir.

 3- Nakliye pozları menüsünün görünür duruma gelmesi ve yaklaşık maliyet hesaplanırken bayındırlık yöntemi ile nakliye hesabı yapılabilmesi için Otomasyon Seçenekleri'nde Nakliye hesabı yapılsın seçeneği işaretli olmalıdır.

 4- İstanbul (Rumeli) ve İstanbul (Anadolu) nakliyeleri geçmiş yıllarda kullanılıp vazgeçilen bir uygulamadır. Önceki yıllarda sabit nakliyeler İstanbul Valiliği tarafından her yıl ilgili bakanlık onayına sunulur, onaylanıp yayınlanarak il sınırları içinde aynı uygulamanın oluşması sağlanırdı. Bu uygulamaya 2009 yılında son verilmiş olduğundan adı geçen nakliye şablonlarını kullanmanın yasal bir dayanağı kalmamıştır. Bu durum Yüksek Fen Kurulu'na da sorulmuş, benzer yönde görüş alınmıştır.

 5- İş dosyasında nakliyeli poz/pozlar bir kez kullanıldıktan sonra nakliye şablonu değiştirilmemelidir. Nakliye şablonu değiştirilmek zorunda kalınırsa kullanılan pozlar ana kitaplardan yeniden eklenmelidir.