Ayların Endekslerinin Kıyaslanması

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Hakediş İşlemleri > Fiyat Farkı Hesabı (Yeni) > Fiyat Farkı Hesap Cetveli >

Ayların Endekslerinin Kıyaslanması

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Fiyat farkı kararnamesinin 7. maddesinin (2) bölümü şöyledir:

 (2) Herhangi bir aya ait iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı takdirde, daha sonraki aylarda yapılacak imalatlarda, imalat miktarı iş programına uygun hale gelinceye kadar, fiyat farkı hesaplanırken, iş programına göre gerçekleştirilmesi gereken ayın endeksi ile işin fiilen gerçekleştirildiği ayın endeksinden düşük olanı esas alınır.

 Bu madde “ilgili ayların Pn değerlerini hesaplayıp küçük olan alınmalı” şeklinde yorumlanabileceği gibi "ilgili aylara ait her bir endeksin (In, Çn, Dn, Yn, Kn, Gn ve Mn) küçüğünün belirlenerek Pn değeri bu endekslerle hesaplanmalıdır" şeklinde de anlaşılabilmektedir.

 Kullanıcı Otomasyon Seçenekleri'nde "Ayların Endeksleri Kıyaslansın, Düşük Olanlarla Pn Hesaplansın" seçeneğini işaretlemiş ve yukarıda anlatılan 7. maddesinin (2) bölümü kapsamına giren bir durum oluşmuşsa penceredeki bilgiler böyle görünür.

 clip0710

 Burada kıyaslanan endeksler belirtilmiş, kullanılanlar belirgin gösterilerek diğerleri soluklaştırılmıştır.

Geri Dön