Fiyat Farkları Toplamı (İş Gruplu FF Hesabında)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Hakediş İşlemleri > Fiyat Farkı Hesabı (Yeni) > Fiyat Farkı Hesap Cetveli >

Fiyat Farkları Toplamı (İş Gruplu FF Hesabında)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 İş grupları için farklı ağırlık oranları ve endeksler öngörülmüşse, her bir iş grubu için fiyat farkı ayrı hesaplanacağından ayrıca bir fiyat farkları toplamı sayfasına gereksinim vardır.

 Fiyat Farkı Toplamı, her girişte yeniden yapılan hesaplama sonucu elde edilen değerdir. Ancak arka kapak (ödeme cetveli) onaylanmışsa bu değer sabitlenmiştir ve arka kapaktan alınır. Bu nedenle buradaki satırlar değişse bile toplamı değişmez!

 İmzalayanların isimleri Metin Belgeleri>Antet ve İmzalar'da clip0695 seçeneği işaretlenerek düzenlenmelidir.