Fiyat Farkları Toplamı (İş Gruplu FF Hesabında) (Eski)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Hakediş İşlemleri > Fiyat Farkı Hesabı (Eski) >

Fiyat Farkları Toplamı (İş Gruplu FF Hesabında) (Eski)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Her bir iş grubu için fiyat farkı ayrı hesaplanacak şekilde çalışıldığı için böyle bir toplam sayfasına gereksinim vardır.

 Bugüne Kadar Ödenmesi Gereken Fiyat Farkı Toplamı, her girişte yeniden yapılan hesaplama sonucu elde edilen değerdir. Ancak arka kapak (ödeme cetveli) onaylanmışsa bu değer sabitlenmiştir ve değişmez.

 Bugüne Kadar Ödenen Fiyat Farkı Toplamı ise önceki hakedişlerin kapaklarındaki fiyat farkı hücresinden alınır.

 Bu Hakedişte Ödenecek Fiyat Farkı da yukarıda anlatılan iki değerin farkıdır ve arka kapağın [B Fiyat Farkı Tutarı] hücresine gönderilen değerdir.