Endeksler (Eski)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Hakediş İşlemleri > Fiyat Farkı Hesabı (Eski) >

Endeksler (Eski)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Son teklif tarihine göre belirlenen endeksler "Temel Endeksler" olarak adlandırılır ve Fiyat Farkı için TÜİK Endeksleri Dosyası'ndan alınır. Fiyat farkı kararnamesinde tanımlanan güncel endekslerin hangi aya ait endeksler olduğu konusunda iki farklı görüş vardır. Bu nedenle kullanıcıya bu durumu seçebilme olanağı verilmiştir. Güncel Endeksler olarak hangi ayın endekslerinin alınacağı Otomasyon Seçenekleri menüsünde belirtilmelidir.

İo, n : İşçilik

İşçilik temel ve güncel endeksleri, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-3: Bölgelere ve İllere Göre Kentsel Yerler Tüketici Fiyatları Endeksi Tablosunun "Türkiye" satırındaki sayıyı,

Ço, n : Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünleri

Çimento temel ve güncel endeksleri, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2: Toptan Eşya Fiyatları Endeks Sayıları Tablosunun "Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünleri İmalatı" satırındaki sayıyı, (Bakınız Not!)

Do, n : Ana Metal Sanayi

Demir/çelik temel ve güncel endeksleri, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2: Toptan Eşya Fiyatları Endeks Sayıları Tablosunun "Ana Metal Sanayi" satırındaki sayıyı, (Bakınız Not!)

Yo, n : Kok Kömürü, Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri

Akaryakıt temel ve güncel endeksleri, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2: Toptan Eşya Fiyatları Endeks Sayıları Tablosunun "Kok Kömürü, Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri" satırındaki sayıyı, (Bakınız Not!)

Ko, n : Ağaç ve Mantar Ürünleri

Kereste temel ve güncel endeksleri, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2: Toptan Eşya Fiyatları Endeks Sayıları Tablosunun "Ağaç ve Mantar Ürünleri İmalatı" satırındaki sayıyı, (Bakınız Not!)

Go, n : Genel

Diğer malzemelerin temel ve güncel endeksleri, idarelerin ihaleden önce işin niteliğine ve gereklerine göre TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2: Toptan Eşya Fiyatları Endeks Sayıları Tablosundan alt sektörler itibariyle belirleyerek ihale dokümanında gösterecekleri ve iş bünyesinde kullanılacak olan diğer malzemelere karşılık gelen temel endekslere ve güncel endekslere ait sayıları; idarelerin bu tespiti yapamadıkları veyahut yapmadıkları durumlarda ise, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo- 2:Toptan Eşya Fiyatları Endeks Sayıları Tablosunun "Genel" satırındaki sayıyı, (Bakınız Not!)

Mo, n : Makine ve Teçhizat

Makine ve ekipmana ait amortismanın temel ve güncel endeksleri, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2: Toptan Eşya Fiyatları Endeks Sayıları Tablosunun "Makine ve Teçhizat İmalatı" satırındaki sayıyı, (Bakınız Not!)

İfade eder.

 

Not:

TÜİK, Şubat-2014’de bir duyuru yaparak, TEFE ve ÜFE olarak adlandırılan endekslerin 2014 yılı başından itibaren yayınlanmayacağını belirtmiştir.

Çıkarılan bir torba yasaya konulan madde ile sorun kanunla çözülmüştür.

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6527, Kabul Tarihi: 26/02/2014

Yayınlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01.03.2014 Sayı : 28928

MADDE 14 – 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 58 inci maddesinin başlığı “Yürürlükten kaldırılan ve uygulanmayacak hükümler ile atıflar” olarak değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Muhtelif mevzuatta Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) ve Üretici Fiyat Endeksine (ÜFE) yapılmış olan atıflar, Kurumca hesaplanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksine (Yİ-ÜFE), tarım sektörü TEFE ve ÜFE’ye yapılan atıflar Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksine yapılmış sayılır.”

Buna göre 2002 tarihli eski fiyat farkı kararnamesine göre süren işlerde uygulama şöyle yapılmalıdır:

Fiyat farkı hesabında Aralık-2013 (dâhil) ayına kadar gereken endeksler ilgili (eski) tabloları yayınlandığı için oradan, sonraki aylara ait endeksler ise Yİ-ÜFE tablosunun karşılık gelen sütunlarından alınacaktır. Sadece İn, TÜİK tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-3: Bölgelere ve İllere Göre Kentsel Yerler Tüketici Fiyatları Endeksi Tablosunun "Türkiye" satırındaki sayı olarak yayınlanmaya devam edildiği için adı geçen tablodan alınmalıdır.

Dikkat edilmesi gereken husus Ocak-2014 ve sonraki aylara ait Pn-1 hesaplanırken hem güncel hem de temel endeks değerlerinin Yİ-ÜFE tablosundan alınması gerektiğidir.

 

 _Bullet TÜİK Endeks Kodlarının Karşılıklar Tablosu