Fiyat Farkı Hesap Cetveli

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Hakediş İşlemleri > Fiyat Farkı Hesabı (Yeni) >

Fiyat Farkı Hesap Cetveli

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Hakediş İşlemleri>Fiyat Farkı Hesabı penceresine her girildiğinde ilk hakedişten başlayarak tüm hesaplamalar kendiliğinden yeniden yapılır.

 Hesaplama ve dolayısıyla sonuçlar her zaman aynı olmakla birlikte ekran ve yazıcıdaki gösterim iki farklı şekildedir.

 FF Hesap Cetveli sekmesinde hakediş numaraları ve tespit tarihleri esasıyla sıralanmış bir gösterim olduğu halde FF Hesap Cetveli (Gelişmiş) sekmesinde iş programı aylarına göre sıralanmış bir liste vardır.

 Program, Otomasyon Seçenekleri penceresinde fiyat farkı hesabı için yapılmış tercihlerde bir uyumsuzluk görürse, bir pencere ile kullanıcıyı uyarır.

 Programın hesap yaparken önerdiği tercihlere uymayıp farklı kullanımda ısrar eden idareler olduğu için kullanıcıya seçim hakkı verilmek zorunda kalınmaktadır. Buna rağmen yapılan hatalı tercihleri azaltabilmek için her defasında benzer uyarılar görüntülenmektedir.

 Yeni bir hakediş açarken girilen itibar (tespit) tarihinin bulunduğu ay hakedişin uygulama ayı olarak kabul edildiğinden, bu aya ait endekslerin yayınlanmış olması gerekmektedir. Endekslerin yayınlanmadığı durumda (genellikle bulunulan ayın ilk 3 gününde) hakediş düzenleniyorsa kullanıcı uyarılır.

 clip0752

 Fiyat farkı kararnamesinin Madde 6 (2) gereği bu durumda fiyat farkı hesabı yapılmamalıdır. Ancak olası ödenek değişiklikleri ve endekslerde oluşmuş bir değişiklik vb. gibi durumları karşılamak için, bir önceki hakedişin fiyat farkını yeniden hesaplatmak gerekebilir. Bu durumda ilgili kutu işaretlenip pencereye ulaşılır.

 Bu uyarıya rağmen bir fikir edinmek amacıyla fiyat farkı mutlaka hesaplatılmak istenilirse, hakedişin tespit (itibar) tarihini değiştirip bir önceki ayın son günü yapılmalıdır. Böylece fiyat farkı menüsüne girilip yanlış da olsa bir hesaplama yapılabilir.

 İşin sözleşmesinde her bir iş grubu için farklı ağırlık oranları ve endeksler öngörülmüşse, İş Gruplarının Aylık Ödenekleri (iş programındaki tutarları) penceresinde her bir iş grubunun aylık iş programı tutarları girilmiş olmalıdır.

 clip0392

 Eksik bilgiler varsa tamamlanıp bu pencereye gelinmelidir.

 İşe özgü olan, bir kere girilmesi gereken ve Ağırlık Oranları ve Endeksler olarak adlandırılan değerler ise Ağırlık Oranları ve Endeksler sekmesinde girilirler.

 İş programı ayı, aynı zamanda harcanması gereken ödeneğin ayını belirtir.

 Hesapların doğru olabilmesi için sözleşmede belirtilmiş olan ağırlık oranlarının ve endekslerin doğru girilmiş olması şarttır.

 İşin tümü için aynı ağırlık oranları ve endeksler öngörülmüşse fiyat farkı icmali bu pencerede gösterilir.

 Fiyat Farkı Toplamı, her girişte yeniden yapılan hesaplama sonucu elde edilen değerdir. Ancak arka kapak (ödeme cetveli) onaylanmışsa bu değer sabitlenmiştir ve arka kapaktan alınır. Bu nedenle buradaki satırlar değişse bile toplamı değişmez!

 İş grupları için farklı ağırlık oranları ve endeksler öngörülmüşse fiyat farkı icmali ayrı bir sekmede gösterilir.

 

 _Bullet Otomasyon Ayarlarındaki Fiyat Farkı Hesap Seçenekleri

 _Bullet Avans Verilen İşlerdeki Durum

 _Bullet ÖTV Değişikliği Nedeniyle Ödenecek Fiyat Farkı

 _Bullet Bir Hakedişe Giren İşleri Önceki Aylara Kaydetmek (Fiyat Farkı için Ek Tespitler)

 _Bullet Yapım İşleri Fiyat Farkı Kararnamesi