Fiyat Farkı Hesabı (Eski)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Hakediş İşlemleri > Fiyat Farkı Hesabı (Eski) >

Fiyat Farkı Hesabı (Eski)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 1- Sözleşmede Belirtilen Fiyat Farkı Sabitleri

 2- Aylık Ödenekler

 3- Hakedişin İtibar (Tespit) Tarihi

 4- Temel ve Güncel Endeksler

Hesap Adımları (Yapım İşi) :

 1- Son teklif verme ve hakedişin tespit (itibar) tarihine göre temel endeksler (Io, Ço, … değerleri) ve güncel endeksler (In, Çn, … değerleri) Fiyat Farkı İçin TÜİK Endeksleri dosyasından okunur. Sözleşmede yazılı fiyat farkı sabitleri kullanılarak (ağırlık oranları; a, b1, b2, b3, b4, b5, c) ilgili aya ait Pn değeri aşağıdaki formüle göre bulunur.

 clip0116

 2- Pn-1 değeri bulunur. Formüllerdeki Pn-1 değerinin virgülden sonra kaç hane alınacağı clip0601 kutusundan belirlenmelidir.

 3- Fiyat Farkına Esas Tutar verilen formül uygulanarak hesaplanır.

 F = AUyAy x B x ( PUyAy - 1 )        (B=0,90)

AUyAy (An): Birim fiyatlı işlerde, uygulama ayında gerçekleşen iş kalemleri ve ihzarat miktarlarının sözleşme birim fiyatlarıyla çarpılması sonucu bulunan tutar (TL); anahtar teslimi götürü bedel işlerde ise, uygulama ayında gerçekleşen ilerleme yüzdesiyle sözleşme bedelinin çarpılması sonucu bulunan tutar (TL), (Avans mahsubu yapılacaksa fiyat farkına esas tutar; (An-Avans Mahsubu) şeklinde hesaplanır)

Hesap Adımları (Hizmet Alımı İşi) :

 1- Son teklif verme ve hakedişin tespit (itibar) tarihine göre temel endeksler (Io, Yo, … değerleri) ve güncel endeksler (In, Yn, … değerleri) Fiyat Farkı İçin TÜİK Endeksleri dosyasından okunur. Sözleşmede yazılı fiyat farkı sabitleri kullanılarak (ağırlık oranları; a1, a2, b1, b2, c, d) ilgili aya ait Pn değeri aşağıdaki formüle göre bulunur.

 clip0396

 2- Pn-1 değeri bulunur.

 3- Fiyat Farkına Esas Tutar verilen formül uygulanarak hesaplanır.

 F = AUyAy x B x ( PUyAy - 1 )        (B=0,90)

AUyAy (An): İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte, teklif birim fiyatlı işlerde uygulama ayında gerçekleşen iş kalemlerinin sözleşme fiyatlarıyla çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL); götürü bedel işlerde ise, uygulama ayı ilerleme yüzdesine göre gerçekleşen iş grubu ve/veya iş kalemi imalat miktarlarının sözleşme fiyatlarıyla çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL),B: 0,90 katsayısı,

 

 _Bullet Yapım İşleri Fiyat Farkı Kararnamesi (Eski)

 _Bullet Hizmet Alım İşleri Fiyat Farkı Kararnamesi (Eski)