Kapaklar

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Hakediş İşlemleri > Kapaklar >

Kapaklar

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Kapaklar menüsündeki Hakediş İcmali sadece izlemek ve yazdırmak için konulmuştur.

 Diğer işlemler için Yapılan İşler Listesi penceresindeki Hakediş İcmali'ne bakılmalıdır.