Arka Kapak (Ödeme Cetveli)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Hakediş İşlemleri > Kapaklar >

Arka Kapak (Ödeme Cetveli)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 _Bullet Hakediş İşlemleri>Kapaklar'a tıklayın.

 Hakediş miktarlarında bir değişiklik yapıldığı halde hesaplamalar yenilenmeden buraya gelinmişse tüm parasal hesaplamalar (yapılan işleri listesi ve -varsa- fiyat farkı hesabı) pencereye girerken yenilenir.

 _Bullet Arka Kapak penceresinde yapılması gereken iş, kesinti ve blokelerin girilmesidir.

 _Bullet Fiyat farkı verilen işlerde ödenmesi gereken fiyat farkı tutarı B alanında gösterilir. Karma işlerde kısımların fiyat farkını ayrı ayrı görmek için alanın sağındaki ayrıntılar düğmesini tıklatın.

 clip0857

 _Bullet Bir önceki hakedişin toplam tutarı (D alanı) bilgisi önceki hakedişin Toplam Tutar satırından otomatik alınır. Ancak buraya bir kereye mahsus olmak üzere elle giriş yapılabilir. (Sonraki girişlerde girilen bu değer dikkate alınmaz!)

 clip0502

 _Bullet -Varsa- KDV'den muaf tutarı aynı isimli hücreye girin.

 clip0844

 _Bullet -Varsa- Gelir vergisi stopajı, Damga Vergisi ve KDV tevkifatı (kesintisi) oranlarını belirtin.

 _Bullet Yıllara yaygın (sâri) inşaat taahhüt ve onarım işlerinde gelir vergisi stopajı %3'tür.

 Cezalı çalışılıyorsa, yani bu hakedişin tespit tarihi işin bitim tarihinden sonra ise, bu hakedişte kesilecek gecikme cezası hesabı yapılmıştır. Bakınız ilgili mevzuat!

 _Bullet Gecikme cezası hesabının ayrıntısını görmek için clip0143 düğmesini tıklatın.

 _Bullet Buradaki Günlük Gecikme Cezası ile İşin Bitim Tarihi'nin İşin Sözleşme Bilgileri penceresinden alındığına dikkat edin.

 _Bullet Bugüne Kadar Kesilen ise önceki hakedişlerin arka kapaklarından alınır.

 _Bullet Hesaplamayı kontrol edin, onaylıyorsanız Kapağa Gönder düğmesi ile ilgili yerine aktarılmasını sağlayın.

 _Bullet Bu hakedişten kesilecek olan ve fiyat farkına esas tutardan düşülmesi gereken Avans Mahsubu -varsa- miktarını buraya yazın.

 _Bullet Fiyat farkı teminat kesintisi penceresi kendiliğinden gelir. İstenildiğinde programa hesaplatmak için clip0143 düğmesini tıklatın.

 _Bullet Hesaplamayı kontrol edin, onaylıyorsanız Kapağa Gönder düğmesi ile ilgili yerine aktarılmasını sağlayın.

 _Bullet Hesaplanan Teminat değeri bulunulan kapaktan, Bugüne Kadar Kesilen ise önceki hakedişlerin arka kapaklarından alınmaktadır. Bakınız ilgili mevzuat!

 _Bullet Hakedişlerde bloke edilmesi (tutulması) gereken Geçici Kabul Noksanları kesintisini hesaplatmak için clip0143 düğmesini tıklatın. (Bu hesap penceresi kendiliğinden de gelir, kullanıcıdan onay bekler.) Bakınız ilgili mevzuat!

 _Bullet Hesaplamayı kontrol edin, onaylıyorsanız Kapağa Gönder düğmesi ile ilgili yerine aktarılmasını sağlayın.

 _Bullet Geçici Kabul Noksanları kesintisini iade etmek isterseniz Kesintileri İade Et düğmesini kullanın.

 _Bullet Bu hakedişe kadar yapılmış kesintilerin listesini almak için Yazdır düğmesinden yararlanın.

 _Bullet Hesaplanan Kesinti değeri bulunulan kapaktan, Bugüne Kadar Kesilen ise önceki hakedişlerin arka kapaklarından alınmaktadır.

 _Bullet -Varsa- diğer kesinti ve ödemeleri girin.

 _Bullet Kesinti satırlarına yazılan değerler hakedişten düşüleceği için bu satırlara yazılmak istenen ödeme ya da iadeler eksi (-) işareti ile belirtilmelidir.

 _Bullet İmzalayanlar alanını düzenlemek için İmzalar düğmesini kullanın.

 _Bullet Yazdir1 düğmesi ile yazdırın.

 _Bullet İşlem görerek kesinleşmiş (ödenmiş) kapak bilgilerini sabitlemek için Onayla düğmesini kullanın.

 _Bullet clip0708 TOKİ için yazdırılacaksa ilgili seçeneği kullanın.

 

 Not:

 1) Yeni bir hakediş açıldığında önceki hakediş ödeme cetvellerinin (arka kapaklarının) kendiliğinden Onaylı duruma dönüştüğünü, böylece ilgili hakedişlere girildiğinde eski ödeme bilgilerinin değişmeden görünebildiğini, unutmayınız.

 2) Onaylı hakedişlere bilgi girişi yapılamaz, sadece izleme yapılabilir. Onaylı bir hakedişe girildiğinde ana menünün rengi pembeye dönüşür ve ekranın sol üstünde clip0715 yazısı belirir. İzleme amacıyla girilen menülerde ise bu durum pencere adında [parantez içinde] belirtilir. clip0716