Hakedişlerin Özet Bilgileri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Hakediş İşlemleri >

Hakedişlerin Özet Bilgileri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Ana menüden Hakediş İşlemleri>Hakedişlerin Özet Bilgileri seçeneği tıklatılarak veya Kapaklar menüsünden ulaşılan pencerede özet bilgiler yer alır.

 Listelenmiş bu bilgiler yazdırılabilir.