İşin Sözleşme Bilgileri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  İşin Bilgileri >

İşin Sözleşme Bilgileri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 İşin Adı, Sözleşme Bedeli, Bitim Tarihi, ... gibi bilgiler buradan alındığı için mutlaka girilmelidir.

 Bu bilgiler, incelendiğinde anlaşılacağı gibi işin sözleşmesinin imzalanmasından sonra girilip kullanılacak olan bilgilerdir.

 Boş hücreler kullanıcı tarafından doldurulur. * ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Bilgiler değiştirilemez olsun isteniyorsa clip0082 kutusu işaretlenmelidir.

 Revize Birim Fiyat Hesabı için Seçenekler

 Burada önemli bir ayrıntıya dikkat edilmelidir. Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme'nin İş Kalemi Miktarlarının Değişmesi başlıklı 28. maddesinde tanımlanan revize birim fiyat için "... iş kaleminin yüzde yirmi artışı aşan kısmına revize birim fiyat üzerinden ödeme yapılır" denilmektedir. Bu maddeden anlaşılan "hesaplanan miktarı aşan iş kalemi miktarının hakedişe revize birim fiyatı kullanılarak konulması" gerektiğidir.

 KİK mevzuatına göre sözleşmeye bağlanan teklif birim fiyatlı yapım işlerinde revize birim fiyat hesabı yapılabilmesi için buradaki İşin Türü’nün clip0731 olarak işaretlenmesi gerekir.

 Revize birim fiyatın gösterilme şekli ilk değer olarak aşağıdaki gibi gelir. Program çalışırken birden çok iş grubunda bulunan bir poz için revize hesabı gerektiğini tespit ederse burada gösterilen ikinci seçeneğe zorunlu olarak geçiş yapar.

 clip0812

 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarına ait Uygulama İşleri"nde revize birim fiyat

 "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarına ait Uygulama İşleri"nde revize birim fiyat hesabı farklı yapılır. Bu tür işler için buradaki İşin Türü’nü clip0193 olarak işaretlemeliyiz. Bu seçenekte revize birim fiyat hesabı ayrı bir sekmede yapılıp hakedişten ne kadar bir kesinti yapılması gerektiği hesaplanıp İcmal'de "Revize Birim Fiyat Kesintisi" adıyla kesilmektedir.

 Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği'ne göre yapılan Uygulama İşleri"nde revize birim fiyat

 Teklif birim fiyatlı "Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği'ne göre yapılan Uygulama İşleri"nde revize birim fiyat hesabı için buradaki İşin Türü’nü clip0732 olarak işaretleyiniz. Bu seçenekte revize birim fiyat hesabı ayrı bir sekmede yapılıp hakedişten ne kadar bir kesinti yapılması gerektiği hesaplanıp İcmal'de "Revize Birim Fiyat Kesintisi" adıyla kesilmektedir.

 Fiyat farkı verilecek bir iş ise veya işin devamı sırasında mücbir sebeplerle fiyat farkı verilmesi gerekiyorsa clip0847 düğmesine tıklatıp Fiyat Farkı Ayarları yapılır.

 Önemli: İş artışı oluru alındıktan sonra bile işin (ilk) sözleşme bedelini değiştirmeyiniz. Çünkü revize birim fiyat, hakedişin ilerleme yüzdeleri, gecikme cezası, ... gibi birçok hesaplama işin sözleşme bedeline göre yapılmaktadır.

 Yüklenici Bilgileri

 Bu pencerenin ilk sekmesinde görüntülenen bu bilgilerin önceden girilmiş olanları kendiliğinden gelir. Boş hücreler kullanıcı tarafından doldurulur. * ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Bilgiler değiştirilemez olsun isteniyorsa clip0082 kutusu işaretlenmelidir.

 Yer Teslimi Bilgileri

 Bu pencerenin ilk sekmesinde görüntülenen bu bilgilerin önceden girilmiş olanları kendiliğinden gelir. Boş hücreler kullanıcı tarafından doldurulur. * ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur.

 Yazdir düğmesi ile İşyeri Teslim Tutanağı yazdırılır.

 Bilgiler değiştirilemez olsun isteniyorsa clip0082 kutusu işaretlenmelidir.

 Tatbikat Projesi Bilgileri

 Bu pencerenin ilk sekmesinde görüntülenen bu bilgilerin önceden girilmiş olanları kendiliğinden gelir. Boş hücreler kullanıcı tarafından doldurulur. * ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Bilgiler değiştirilemez olsun isteniyorsa clip0082 kutusu işaretlenmelidir.

 Ek İşlerin Bilgileri

 Bu pencerenin ilk sekmesinde görüntülenen bu bilgilerin önceden girilmiş olanları kendiliğinden gelir. Boş hücreler kullanıcı tarafından doldurulur. * ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Bilgiler değiştirilemez olsun isteniyorsa clip0082 kutusu işaretlenmelidir.

 Süreler

 Bu pencerenin ilk sekmesinde görüntülenen bu bilgilerin önceden girilmiş olanları kendiliğinden gelir. Boş hücreler kullanıcı tarafından doldurulur. * ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Bilgiler değiştirilemez olsun isteniyorsa clip0082 kutusu işaretlenmelidir.