İşin Özet Bilgileri ve Birim Fiyat Yılı

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  İşin Bilgileri >

İşin Özet Bilgileri ve Birim Fiyat Yılı

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Bu pencerede İşin Adı ve Yaklaşık Maliyet Hesap Tarihi ve Birim Fiyat Yılı, ... gibi bilgiler değiştirilebilir.

 _Bullet İşin Bilgileri menüsünden İşin Özet Bilgileri ve Birim Fiyat Yılı'nı tıklatın.

 _Bullet CXX veya HXX şeklinde oluşan dosyanın kod ismi program tarafından verilir ve değiştirilemez.

 clip0678

 _Bullet İşin Adı, Yaklaşık Maliyet Tarihi, Birim Fiyat Yılı, ... gibi bilgilerden değiştirmek istediklerinizi düzeltin. İşin adı, klasör ve belge isimlerinde kullanılacağı için işletim sistemlerinin tanımadığı karakterler kullanmayın.

 clip0428

 _Bullet Birim Fiyat Yılı'nı gerekiyorsa değiştirin. Birim Fiyat Yılı, işteki pozlar için ilk değer olarak hangi yılın birim fiyatlarının kullanılacağını gösterdiği için önemlidir.

 _Bullet Uygula düğmesini tıklatın.