Sözleşmedeki İş Miktarları (Teklif Birim Fiyatlı İş Durumunda)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Hakediş İşlemleri > Sözleşmedeki İş Miktarları >

Sözleşmedeki İş Miktarları (Teklif Birim Fiyatlı İş Durumunda)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Sözleşmedeki İş Miktarları penceresi İş Gruplarına göre çalışır. Bu yüzden her bir iş kalemi ait olduğu iş grubuna eklenmelidir. Sözleşmedeki İş Miktarları penceresinde poz ekleme, silme işlemleri yapılabilir. Buraya eklenilen pozlar İşin Birim Fiyatları penceresine de eklenirler, ancak burada silinen pozlar İşin Birim Fiyatları penceresinden silinmezler.

 Burada ve diğer tüm pencerelerde pozlar satır olarak gösterilirken, Düzen>Etiket seçeneği ile satırları boyama veya ızgara görünümü kullanılarak görsellik geliştirilebilir. Etiket renklendirmelerinin görünebilmesi için Düzen>Etiket>Göster seçeneği işaretlenmiş olmalıdır.

 İş kalemleri tutarlarının toplamının sözleşme bedeline eşit olması konusunda kullanıcıya yardımcı olmak için bu pencereye ilk hakedişte girilirken (henüz tek hakediş varken) bir kontrol yapılır. Bu kontrolde iş kalemlerinin tutarlarının toplamı sözleşme bedeli ile kıyaslanır. Bir (1) lirayı aşan bir fark tespit edilirse kullanıcı uyarılır.

 Burada Düzen>Excel'den Getir seçeneğini de kullanabilirsiniz.

 Teklif birim fiyatlı işlerde geçerli olan Sözleşme Birim Fiyatı, İşin Birim Fiyatları penceresindeki Sözleşme Birim Fiyatı sütununa girilir. İstenilirse clip0825 düğmesi kullanılarak poza ait bilgiler burada da girilebilir.

 Teklif birim fiyatlı yapım işi hakedişlerinde, iş kalemi miktarının sözleşmede belirtilmiş miktarı belli bir orandan fazla aşması durumunda yeni bir birim fiyat oluşturulması gerekir. Bu nedenle teklif birim fiyatlı yapım işlerinde hakediş yapılacaksa, iş kalemlerinin miktarlarının Sözleşmedeki İş Miktarları penceresinde mutlaka yazılması gerekir.

 Hakedişin metraj, yeşil defter gibi poz eklenebilen menülerinde sadece o grubun iş kalemi miktarları penceresinden poz ekleme işlemi yapılabilmektedir. Bu nedenle bir işte kullanılacak her bir poz bu pencerede eklenmelidir.

 Burada işin adı veya bir ana grup üzerine tıklatılınca İş Grupları İcmali açılır.

 

 _Bullet İş Kalemlerinin Fiyatlarını Değiştirmek/Düzeltmek

 _Bullet Revize Gerektiren Miktar Tablosu