İcmale Elle Giriş Yapmak

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Hakediş İşlemleri > Hakediş İcmali (Yapılan İşler Toplamı) >

İcmale Elle Giriş Yapmak

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Elle girişler bu pencerede yapılır.

 _Bullet clip0306 düğmesini tıklatın.

 _Bullet Elle giriş yapılacak satırları Evet olarak işaretleyin.

 _Bullet Evet olarak işaretlenmiş satırlara bilgi girilebileceğini göstermek için hücreler beyazlaşır.

 _Bullet Elle girilmesi gereken bu tutarları girin.

 _Bullet Kapat düğmesi ile kapatın.

 _Bullet Hakediş İcmali sayfasında elle giriş yapılmış iş gruplarının "Elle Girişe Açık mı?" sütunu Evet olarak belirtilir.

 

 Not: "Elle Girişe Açık mı?" sütunu Evet olarak işaretlenmiş olan iş gruplarının yalnızca elle girilmiş değerleri esas alınır, programın hesapladığı tutarlar icmal penceresine gelmez.