İş Kalemi Gerçekleşme Yüzdeleri (ATGB-İş Kalemleri Yüzde)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Hakediş İşlemleri >

İş Kalemi Gerçekleşme Yüzdeleri (ATGB-İş Kalemleri Yüzde)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Bu pencere sadece anahtar teslimi götürü bedel (ATGB) işlerde ve "İş Kalemleri Yüzde Olarak Girilecek" seçeneği kullanılıyorsa görünür ve kullanılır.

 Bu pencereye her girişte -varsa- önceki hakedişin miktarları yenilenir.

 İş Kalemi Gerçekleşme Yüzdeleri penceresinde her bir iş kaleminin toplam gerçekleşen miktarı el ile yüzde olarak girilmelidir. Örnek yüzde yetmişbeşi (%75) ödenmek istenen iş kalemi için 75 yazılır.

 _Bullet Önceki hakedişin İş Kalemi Gerçekleşme Yüzdeleri'nde yapılan bir değişiklik bu hakedişe kendiliğinden yansır.

 _Bullet +Poz Ekle ile gelen listede, Sözleşmedeki İş Miktarları penceresinde yer alan ve tutarı sıfırdan farklı olan iş kalemleri görüntülenir.

 _Bullet Düzen>Poz Sil işleminin önceki hakedişte miktar girilmiş pozları silemediğine dikkat edin. Bu tür pozların silinebilmesi için ilk kullanıldığı hakedişe ulaşılıp silinmesi, sırasıyla son hakedişe gelinmesi gerektiği açıktır.

 

 _Bullet Poz Eklemek

 _Bullet Tamamlanan İmalatları Toplu Olarak Girmek

 _Bullet Seçilen İmalatlara Gerçekleşme Yüzdesi Uygulamak

 _Bullet İş Artışı Onayından Sonra Hakediş Düzenlemek