Yapılan İşler Listesi (İş Gruplu) (ATGB-İş Kalemleri Yüzde)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Hakediş İşlemleri > Yapılan İşler Listesi >

Yapılan İşler Listesi (İş Gruplu) (ATGB-İş Kalemleri Yüzde)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Bu sekmeye gelindiğinde iş gruplarının gerçekleşme yüzdeleri ve tutarları hazırdır.

 clip0246

 İstenirse Düzen>Elle Girişe Aç yapılarak iş grubu yüzdeleri elle girilebilir. Ancak pencereye yeniden giriş yapılırsa bu değerler bozulur.

 Düzen>Gerçekleşme Yüzdelerini Yenile ile pencereden çıkmadan işlemler tazelenebilir.

 İmzalayanların isimleri Metin Belgeleri>Antet ve İmzalar'da clip0697 seçeneği işaretlenerek düzenlenmelidir.