Yapılan İşler Listesi (İş Kalemli) (ATGB-İş Kalemleri Yüzde)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Hakediş İşlemleri > Yapılan İşler Listesi >

Yapılan İşler Listesi (İş Kalemli) (ATGB-İş Kalemleri Yüzde)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Dosya açılırken sözleşmeye uygun olarak Yapılan İşlerin Hakedişe Girilme Şekli clip0358 seçeneği işaretlenmişse bu pencere görünür.

 Yapılan işlerin hakedişe girilme şekli'nin dosya açılırken nasıl işaretlendiği, ana pencerenin altındaki bilgilerden görülebilir.

 Otomasyon Seçenekleri'nde Yapılan İşler>Parasal Tutarları>Her girişte yenile seçeneği kullanılmışsa; İş kalemi Gerçekleşme Yüzdeleri penceresinde girilmiş değerlerden programın hesapladığı yüzdeler ve parasal tutarlar burada hazırdır. Değilse Düzen>Yeniden Hesapla seçeneği kullanılmalıdır.