Yapılan İşler Listesi (ATGB-İş Kalemleri Miktar)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Hakediş İşlemleri > Yapılan İşler Listesi >

Yapılan İşler Listesi (ATGB-İş Kalemleri Miktar)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Dosya açılırken sözleşmeye uygun olarak Yapılan İşlerin Hakedişe Girilme Şekli clip0359seçeneği işaretlenmişse her bir iş kaleminin yapılan miktarı metrajlardan veya yeşil defter penceresinden girilir.

 Yapılan işlerin hakedişe girilme şekli'nin dosya açılırken nasıl işaretlendiği, ana pencerenin altındaki bilgilerden görülebilir.

 Otomasyon Seçenekleri'nde Yapılan İşler>Parasal Tutarları>Her girişte yenile seçeneği kullanılmışsa; yeşil deftere girilmiş değerlerden programın hesapladığı yüzdeler ve parasal tutarlar burada hazırdır. Değilse Düzen>Yeniden Hesapla seçeneği kullanılmalıdır. Miktar girilerek hakediş yapılan bir dosya olduğu için buradaki yüzdelerin miktarlardan hesaplandığı açıktır.

 Örneklersek;

 Sözleşmedeki miktarı 500 metre olan bir iş kalemi yeşil deftere 125 metre olarak girilmişse,

 Gerçekleşme yüzdesi        = 100x(125/500)

 Gerçekleşme yüzdesi        = 25

 olarak hesaplanır.

 Yapılan İşler (İş Kalemli) penceresi aşağıdaki gibi oluşur;

 clip0198

 clip0249

 İş kaleminin girilen miktarı sözleşmedeki miktarını (parasal tutarını) aşarsa kullanıcıyı uyarmak için satır kırmızı renkli olur.