Yapılan İşler Listesi (Teklif Birim Fiyatlı)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Hakediş İşlemleri > Yapılan İşler Listesi >

Yapılan İşler Listesi (Teklif Birim Fiyatlı)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Yeşil defterde toplanan miktarların sözleşme fiyatlarıyla hesaplandığı menü, Yapılan İşler Listesi olarak adlandırılmıştır. Bu sayfalarda miktar ve fiyat değiştirme işlemleri yapılamaz. Miktarlar metraj veya yeşil defterde, birim fiyatlar ise İşin Birim Fiyatları penceresinde değiştirilmelidir.

 Otomasyon Seçenekleri'nde Yapılan İşler>Parasal Tutarları>Her girişte yenile seçeneği kullanılmışsa; Yapılan İşler Listesi menüsüne her girişte parasal tutarlar kendiliğinden hesaplanır. Değilse Düzen>Yeniden Hesapla seçeneği kullanılmalıdır. Pencerede görüntülenenler seçili iş grubuna ait olanlardır. Diğer iş gruplarının parasal tutarları görüntülenmek istenirse İş Grubu değiştirilir.

 clip0295

 Yeşil defterde bulunduğu halde İşin Birim Fiyatları dosyasında bulunmayan ya da sözleşme fiyatı eksik olan pozlar Hakediş İç Sayfada Hatalı Pozlar penceresinde listelenir.

 Eksik fiyatlar İşin Birim Fiyatları penceresinde girilip Yapılan İşler Listesi'ne yeniden gelinir.

 Toplam miktarı sıfır (0) olan pozların ekranda ve yazıcıda görünmemesi istenirse clip0515 kutucuğu işaretlenmelidir.

 Pencerenin altında, seçili iş grubuna ait tutar izlenebilir.

 Yapılan İşler (İş Kalemli) sekmesinde, Revize Birim Fiyat uygulanmış iş kalemi varsa, kullanıcıyı uyarmak için satır kırmızı renkli gösterilir.

 

 _Bullet Revize Birim Fiyat Hesabı