Hakediş İcmali (ATGB-İş Grupları Yüzde)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Hakediş İşlemleri > Hakediş İcmali (Yapılan İşler Toplamı) >

Hakediş İcmali (ATGB-İş Grupları Yüzde)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Yapılan işlerin iş grupları esasıyla toplandığı yer olan Hakediş İcmali, Gerçekleşme Yüzdeleri'nden sonra bu sekmeye ulaşıldığında kendiliğinden hazırlanmıştır.

 Hakediş icmali hazırlanırken (başka bir dosyada veya elle hesaplanmış) bazı iş grubu tutarlarını elle girmek gerekebilir. Bu durumda Düzen>İcmale Elle Giriş kullanılır.

 Hakediş içeriğinden yapılacak kesinti tutarı da burada girilir.

 Fiyat farkı verilen işlerde, her bir iş grubu için ayrı fiyat farkı hesaplanmışsa, bunu gösteren bir hakediş icmali çıktısı istenebilir. Düzen>Yazdır (Fiyat Farkları ile) seçeneği bu çıktıyı verir.

 İmzalayanların isimleri Metin Belgeleri>Antet ve İmzalar'da clip0697 seçeneği işaretlenerek düzenlenmelidir.

 

 _Bullet İcmale Elle Giriş Yapmak

 _Bullet Geçici Kabul Noksanları Kesintisinin Yapılacağı Yer

 

 Not-1: Karma sözleşmeli hakediş dosyalarında çalışırken icmal penceresinde görünen iş grupları o sırada seçilmiş kısma (ATGB veya TBF) aittir. Pencerenin altında ise diğer kısmı da içeren toplamlar vardır.

 Not-2: Karma sözleşmeli hakediş dosyalarında çalışırken İcmal'in doğru olabilmesi için hem ATGB hem de TBF kısımlı hakediş kısımlarına girilip Hakediş İcmali penceresine kadar ulaşılmış olması gerektiğini unutmayınız.