Gerçekleşme Yüzdeleri-Yapılan İşler Listesi (ATGB-İş Grupları Yüzde)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Hakediş İşlemleri > Yapılan İşler Listesi >

Gerçekleşme Yüzdeleri-Yapılan İşler Listesi (ATGB-İş Grupları Yüzde)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Dosya açılırken sözleşmeye uygun olarak Yapılan İşlerin Hakedişe Girilme Şekli clip0360 seçeneği işaretlenmişse program İŞ GRUBU esasıyla çalışır.

 Yapılan işlerin hakedişe girilme şekli'nin dosya açılırken nasıl işaretlendiği, ana pencerenin altındaki bilgilerden görülebilir.

 İş gruplarının pursantajları Yapılan İşler Listesi> Yapılan İşler (İş Gruplu) penceresine el ile girilerek hakediş yapılır. Ancak işlemlerin sağlıklı olabilmesi için her bir iş grubuna ait yüzdelerin İş Gruplarının Sözleşmedeki Pursantajları penceresinde girilmiş olması gerekir.

 Yapılan İşler (İş Gruplu) penceresi aşağıdaki gibi oluşur;

 clip0247

 İmzalayanların isimleri Metin Belgeleri>Antet ve İmzalar'da clip0697 seçeneği işaretlenerek düzenlenmelidir.