Revize Birim Fiyat Hesabı "Asıl pozun altında bir poz olarak" Gösteriliyorsa Dikkat

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Hakediş İşlemleri > Yapılan İşler Listesi > Yapılan İşler Listesi (Teklif Birim Fiyatlı) > Revize Birim Fiyat Hesabı  >

Revize Birim Fiyat Hesabı "Asıl pozun altında bir poz olarak" Gösteriliyorsa Dikkat

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Revize birim fiyat hesabının "Asıl pozun altında bir poz olarak" gösterilmesi durumunda yapılan işler listesinde diğer pozlar için kullanılan bazı sütunların hesaplama şekli ile uyumsuzluklar oluşur. Bunların neden kaynaklandığını bilirsek bir sorun olarak görünmezler.

 Resimdeki örnek incelendiğinde anlaşılacağı gibi birim fiyatı sabit olan (doğal ki!) iş kalemlerine ait F ve G değerleri şöyle hesaplanır:

 F = A x C ve G = A x D (ya da G = E - F)

 A: Birim fiyat

 C: Önceki hakediş miktarı

 D: Bu hakedişte eklenen miktar

 F: Önceki hakedişteki tutar

 G: Bu hakedişte eklenen tutar

 clip0547

 Yapılan işlerin tanımında ve standart formların tümünde kullanılan yukarıdaki hesaplama şeklinin revize birim fiyat satırında doğru sonuç vermeyeceği açıktır. Çünkü revize birim fiyatın hesaplama ile bulunan değeri, her hakedişte miktar değişebileceği için her bir hakedişte farklı olabilecektir. Şöyle ki önceki hakedişteki tutarı bulurken önceki hakedişteki miktarı bu hakedişte hesaplanmış (farklı) revize birim fiyat ile çarpmak yanlış sonuç verir.

 Revize satırı için doğru işlem, önceki hakedişteki tutarı bulurken önceki hakedişteki miktarı önceki hakedişte kullanılmış revize birim fiyat ile çarpmak (ya da bu tutarı önceki hakedişten olduğu gibi almak), bu hakedişte eklenen tutarı ise toplam tutardan önceki hakedişteki tutarı çıkararak bulmaktır.

 Program bu işlemi doğal ki açıklandığı gibi (doğru olarak) yapar ve doğru değerlerle görüntüler. Kullanıcının, yukarıda anlatılan nedenle revize satırlarının F ve G sütunlarındaki hesap şeklinin diğer pozlar gibi olmadığını ve önceki hakedişteki tutar sütunundaki değerin doğrudan önceki hakedişten alındığını bilmesi yeterlidir.

Geri Dön