İşin Bilgileri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  İşin Bilgileri >

İşin Bilgileri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Yapım işlerinde, miktar ve parasal değerlerinin ayrı izlenmesi istenen iş grupları için tanımlamalar yapılır. 'inşaat işleri, 'tesisat işleri', 'elektrik işleri', ... gibi iş grubu olarak adlandırılan işin kısımlarına poz girilebilir. İş grubunun bağlı olduğu bölüme ise ana grup denir. Ana gruba poz girilemez.

 İş dosyasının açılmasından sonra yapılması gereken işlem iş gruplarını belirlemektir. Bunun için İşin Bilgileri menüsünden İş Grupları yazısını tıklatın. Açılan pencerede çok kullanılan gruplar hazır gelir.

 Henüz hiçbir miktar girişi yapmadan, bu iş gruplarını silmek, değiştirmek ve Düzen>Şablonlarımdan Getir ile tümünü yeniden oluşturmak da mümkündür.

 Düzenlenen iş gruplarının aynısı, yeni bir iş dosyası açılırken kullanılmak istenilirse şablon olarak kaydedilmelidir. Bu kayıt Düzen>Şablonlarıma Kaydet seçeneği kullanılarak yapılır.

 İş grupları için burada anlatılan ekleme, düzeltme ve silme işlemleri, Metraj ve Yaklaşık Maliyet Hesabı pencerelerinin sol bölümlerinde clip0762 kutucuğu işaretlenerek de yapılabilir.

 Bir iş'te en az bir ana grubun bulunması ve iş gruplarının bir ana grubun altında yer alması gerektiğine dikkat ediniz.

 

 _Bulletİş Gruplarını Diğer Bir Dosyadan Yararlanıp Düzenlemek

 _Bullet Yeni Açılacak Bir İş Dosyasında Oluşacak İş Gruplarını Belirlemek

 _BulletYeni Açılan İş Dosyasında İş Gruplarını Şablondan Getirmek

 _Bullet İş Gruplarını Oluşturmak (Sadece Mahal Metrajı ile miktar girilen dosyalarda)

 _Bullet Yeni İş Grubu Tanımlamak

 _Bullet Yeni İş Grubu Tanımlamak (Karma Sözleşmeli Hakediş Dosyalarında)

 _Bullet İş Gruplarını Kısımlara Göre Dağıtmak (Karma Sözleşmeli Hakediş Dosyalarında)

 _Bullet İş Grubu Seçmek

 _Bullet İş Grubunun Adını Değiştirmek

 _Bullet İş Gruplarını Sıralamak

 _Bullet Yeni Ana Grup Tanımlamak

 _Bullet Ana Grubun Adını Değiştirmek

 _Bullet İmzalayanları Düzenlemek

 

İşaretli İş Gruplarını Başka Bir Ana Gruba Ekleme

 _Bullet Başka bir ana gruba eklemek istediğiniz iş gruplarını işaretleyin.

 _Bullet İş gruplarının ekleneceği ana grubun üzerinde sağ tıklatın.

 _Bullet Açılan menüden İşaretlileri>Buraya Ekle'yi tıklatın.

İşaretli İş Gruplarını Başka Bir Ana Gruba Taşıma

 _Bullet Başka bir ana gruba taşımak istediğiniz iş gruplarını işaretleyin.

 _Bullet İş gruplarının taşınacağı ana grubun üzerinde sağ tıklatın.

 _Bullet Açılan menüden İşaretlileri>Buraya Taşı'yı tıklatın.

İş Grubunu Başka Bir Ana Gruba Taşıma

 _Bullet Taşımak istediğiniz iş grubunu fare ile tutun, sürükleyerek ana grubun üzerine bırakın.

Ana Grupta Yer Alan İş Gruplarını İşaretleme

 _Bullet Bir ana grupta yer alan tüm iş gruplarını tek seferde işaretleyebilmek için ana grubun üzerinde sağ tıklatın.

 _Bullet Açılan menüde Gruptakileri>İşaretle'yi tıklatın.

Ana Grupta Yer Alan İş Gruplarının İşaretlerini Kaldırma

 _Bullet Bir ana gruptaki iş gruplarının işaretlerini tek seferde kaldırabilmek için ana grubun üzerinde sağ tıklatın.

 _Bullet Açılan menüde Gruptakileri>İşaretleri Kaldır'a tıklayın.

Bulunulan İş Grubunu Silme

 _Bullet Silmek istediğiniz iş grubunun üzerinde sağ tıklatın.

 _Bullet Açılan menüde Sil>Bulunulan Satırı yazısını tıklatın.

 Metraj, yaklaşık maliyet cetveli, ... gibi menülerde silinmek istenilen iş grubu altında poz girişi yapılmışsa silme işlemi yapılamaz. Önce ilgili yerlerdeki pozların silinmesi gerekir.

Bulunulan Ana Grubu Silme

 _Bullet Silmek istediğiniz ana grubun üzerinde sağ tıklatın.

 _Bullet Açılan menüde Sil>Bulunulan Satırı yazısını tıklatın.

 Silinmek istenilen ana grup altında iş grubu varsa silme işlemi yapılamaz. Önce bağlı iş gruplarının silinmesi gerekir.

İşaretli İş Gruplarını Silme

 _Bullet Silmek istediğiniz iş gruplarını işaretleyin.

 _Bullet Pencerede herhangi bir yerde sağ tıklatın.

 _Bullet Açılan menüde Sil>İşaretlileri Sil'i tıklatın.

 Metraj, yaklaşık maliyet cetveli, ... gibi menülerde silinmek istenen iş grubu altında poz girişi yapılmışsa silme işlemi yapılamaz. Önce ilgili yerlerdeki pozların silinmesi gerekir.

İş Grubunun veya Ana Grubun Adını Değiştirme

 _Bullet Adını değiştirmek (düzeltmek) istediğiniz ana grubun üzerinde sağ tıklatın.

 _Bullet Açılan menüde Düzelt'i tıklatın. Gerekli düzenlemeyi yaptıktan sonra Tamam ile onaylayarak pencereyi kapatın. İş grubunun adı, klasör ve belge isimlerinde kullanılacağı için işletim sistemlerinin tanımadığı karakterler kullanmayın.

 clip0428

 Düzeltme penceresindeki clip0561 butonu daha önce oluşturduğunuz tüm grup isimlerini listeler.

 Adını değiştirmek (düzeltmek) istediğiniz ana grubun üzerinde dururken klavyeden F2 butonuna basarak da isim düzeltmesi yapılabilir.

İş Gruplarını Sıralama

 İş gruplarının sıralanması oluşturma tarihine göredir. Bu doğal sıralama değiştirilmek istenildiğinde bir iş grubu üstünde durup Düzen>Sırala yazısını tıklatın.

 Gelen penceredeki Yukarı Taşı ve Aşağı Taşı düğmeleri yardımıyla istenen sıralama yapılmalı ve pencereden Tamam ile çıkılmalıdır.

Ağaç Yapısını Daraltma/Genişletme

 Daraltma/genişletme komutları ile ağaç yapısında yer alan tüm ana grup ve iş gruplarının tek seferde gizlenip/görünmesini sağlayabilirsiniz.

 _Bullet Tüm ana grup ve iş grubu dallarını gizlemek için ana grubun üzerinde sağ tıklatın.

 _Bullet Açılan menüde Ağaç Yapısını>Daralt'a tıklayın.

 _Bullet Tüm ana grup ve iş grubu dallarını görünür duruma getirmek için ana grubun üzerinde sağ tıklatın.

 _Bullet Açılan menüde Ağaç Yapısını>Genişlet'i tıklatın.

İş Grubu Bilgilerini Şablon Olarak Kaydetme (Karma sözleşmeli hakediş dosyalarında bu özellik kullanılamaz!)

 Düzenlenmiş iş grubu bilgilerinizi başka iş dosyalarınızda kullanmak üzere şablon olarak kaydedebilirsiniz.

 _Bullet Bunun için Düzen>Şablonlarıma Kaydet'i seçin.

 _Bullet Farklı kaydet penceresi açılacaktır. Kaydedeceğiniz şablonun adını yazın (inşaat imalatları alt grupları gibi…) ve Kaydet düğmesini tıklatın.

 

 Not: Herhangi bir değişiklik yapmadığınız sürece şablonlar “…\ehakedisNet\sablon” konumuna “.sbl” uzantısı ile kaydedilecektir. Kaydetmek için farklı bir konum seçebilirsiniz.

İş Grubu Bilgilerini Şablonlardan Getirme (Karma sözleşmeli hakediş dosyalarında bu özellik kullanılamaz!)

 İş gruplarınızı, daha önceden kaydetmiş olduğunuz şablon dosyalarından getirebilirsiniz. Ancak bunun için henüz iş gruplarına hiçbir poz eklememiş olmanız gerekir.

 _Bullet Bunun için Düzen>Şablonlarımdan Getir'i tıklatın.

 _Bullet penceresi açılacaktır. Getirmek istediğiniz şablonu listeden seçin (inşaat imalatları alt grupları gibi…) ve düğmesini tıklatın.

 

 Not: Herhangi bir değişiklik yapmadığınız sürece şablonlar “…\ehakedisNet\sablon” konumundan getirilecektir. Başka bir konumda kayıtlı şablon dosyalarınızı da getirebilirsiniz.