Görüntülenecek BF Kitapları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kütüphane >

Görüntülenecek BF Kitapları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Poz Ekle ile birim fiyat kitaplarından seçim yaparken hangi kuruma ait kitapların görüntüleneceğini kullanıcı belirleyebilir.

 _Bullet Düzen>Görüntülenecek BF Kitapları yazısını tıklatın.

 _Bullet Gelen pencerede kitaplar ve fasikülleri yer almaktadır.

 clip0099

 _Bullet Kullanım sırasında bulunulan iş dosyasında birim fiyat kitabı seçimi yapılan pencerelerde olmasını istediğiniz kitap ve ona ait fasikülleri işaretleyip diğerlerini (yani görünmesini istemediklerinizi) işaretsiz duruma getirin.

 _Bullet Bu işlemler sırasında Düzen'de bulunan gelişmiş seçenekleri de kullanabilirsiniz.

 clip0100

 _Bullet İşaretlemeniz bittiğinde clip0102 ile kaydedin.

 _Bullet Bu iş dosyasında ayarları değiştirene kadar sadece seçtiğiniz birim fiyat kitapları görüntülenecektir.

 clip0103