Birim Fiyat Kitapları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kütüphane >

Birim Fiyat Kitapları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Kurumların yayınlanmış pozları (birim fiyatları) bu menülerden izlenir. Gerektiğinde ilgili pencerelerde Poz Ekle kullanılarak da gelinebilen buradaki kitaplardan kullanılacak olanlar işe aktarılır.

 İstenilen idarenin pozlarına ulaşmak için solda üstten aşağıya doğru clip0579 yazısı tıklatılıp seçim yapılmalıdır.

 Listelenen pozlar sütun adları tıklatılarak Poz No'ya veya Yeni Poz No'ya göre ve devamında A'dan Z'ye veya Z'den A'ya sıralanabilir.

 Poz arama seçenekleri için Poz Ara kullanılır.

 clip0581

 Sağ üstte bulunan raptiye clip0582 işareti tıklatılarak açılır-kapanır pencere sabitlenebilir.

 Pencereyi tekrar açılır-kapanır pencere durumuna getirebilmek için bu kez sağ üstteki raptiye clip0094 işareti tıklatılır.

 Birim Fiyat Kitapları penceresinde, solunda üçgen işareti olan ve renkli sembolle belirtilen kitaplar fasikül içeriyor anlamına gelmektedir.

 clip0580

 Üçgen işareti üzerinde tıklatmak veya kitap adını çift tıklatmak fasikülleri açar.

 Fasikül adı üzerinde tıklatılıp o fasikülün pozları listelenebilir. Fasikül içeren kurum adı üzerinde tıklatıldığında ise o kurumun tüm fasiküllerinde yer alan pozlar listelenir.

 Üzerinde bulunulan bir pozun analizi, yapım şartları ve geçmiş yıllara ait birim fiyatlarını görmek için pencerenin altındaki Pozun Bilgileri düğmesinden yararlanılır.

 Önceki yıllarda olduğu halde kaldırılan poz ve analizlerin de görüntülenip kullanılabilmesi için Güncel Olmayanlar kutusunu işaretlemek yeterlidir.

 TEDAŞ'a ait birim fiyatlar programa konulurken şunlar yapılmıştır:

 -TEDAŞ uygulamasında olduğu gibi 1, 2 ve 3. bölge olmak üzere 3 ayrı dosya oluşturulmuştur.

 -TEDAŞ birim fiyat kitabında her bir poz için verilen malzeme ve montaj bedeli toplanarak yıl birim fiyatı olarak alınmış, montaj birim fiyatı ise aynen kullanılmıştır.

 -TEDAŞ'ta sökme (demontaj) bedelleri her bir poz için ayrı verildiğinden aynı dosyalara bunlar da ayrıca girilmiştir.

 İllerin ait olduğu TEDAŞ Birim fiyat bölgeleri için ilgili bölüme bakınız.