Benim Poz Kitabım

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Benim Kitaplarım >

Benim Poz Kitabım

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Kullanıcının kendine özgü olarak tanımladığı pozlar ve analizler, Benim Kitaplarım olarak saklanırlar ve aynı isimli menüden ulaşılıp izlenebilirler.

 clip0800

 Kitap Tanımlarım menüsünde isim olarak tanımlanmış poz dosyalarına kayıt ve düzeltme işlemleri bu pencerede yapılır.

 Buradaki Birim Fiyat Yılı kullanıcının kendisi için koyduğu bir not olup daha sonra "bu dosyada hangi yıl fiyatlarını kullandığını" hatırlamasına yarar. Yoksa kullanılan pozları kendiliğinden buradaki yıla dönüştürmez.

 Yapılmış bu seçimin değiştirilmesi gerekiyorsa clip0256 düğmesinden yararlanılır.

 Bulunulan iş dosyasında benim pozlarım ve analizlerim dosyalarından hangisinin kullanılacağı da burada belirtilir.

 _Bullet Benim Kitaplarım penceresinde seçilmek istenen dosya adı üzerine çift tıklatın.

 _Bullet Seçilen dosya satırında onay imi clip0002 oluşur.

 Yapılmış bu seçim, poz veya analiz eklenilen menülerde soldaki açılır pencerelerde, en altta bulunan satırda görünür.

 Benim Kitaplarım dosyalarından yapılan bu seçim, her istenildiğinde değiştirilebilir.

 

 _Bullet Eski e-Hakediş'ten Dosya Getirmek

 _Bullet Yeni Benim Kitabım Dosyası Tanımlamak

 _Bullet Pencerenin Görünümünü Özelleştirmek

 _Bullet Yeni Poz Oluşturmak

 _Bullet Excel'den Poz Getirmek

 _Bullet Kayıtlı Bir Pozdan Yeni Bir Poz Üretmek

 _Bullet Kurumların Birim Fiyatlarından Poz Eklemek

 _Bullet Hangi Poz Dosyasının Kullanılacağını Belirlemek

 

 Not:

       _Bullet İstenirse oluşturulmuş bu dosyalara parola konulabilir. Bunun için Parola Değiştir düğmesinden yararlanılır.

       _Bullet Parola konulan Benim (Poz ve Analiz) Kitaplarım dosyalarında sadece parola ile girenler tarafından değişiklik ve düzeltme yapılabilir. Diğer kullanıcılar ise bu dosyalardan poz seçip iş dosyalarına ve kendilerine ait Benim (Poz ve Analiz) Kitaplarım'a aktarma yapabilirler.