Benim Analiz Kitabım

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Benim Kitaplarım >

Benim Analiz Kitabım

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Kullanıcının kendine özgü olarak tanımladığı pozlar ve analizler, Benim Kitaplarım olarak saklanırlar ve aynı isimli menüden ulaşılıp izlenebilirler.

 Buraya bir iş dosyasında hazırlanmış analizleri eklemek için İşin Analizleri penceresindeki Düzen>Seçili Pozları>Benim Analizlerime Gönder seçeneğinden yararlanılır.

 Kitap Tanımlarım menüsünde isim olarak tanımlanmış analiz dosyalarına ekleme ve silme işlemleri bu pencerede yapılır.

 Bulunulan iş için hangi dosya seçilmişse, ilk girişte o dosya görüntülenir ve bu dosyanın adı pencere adının yanında görüntülenir.

 Yapılmış bu seçimin değiştirilmesi gerekiyorsa Kitap Değiştir düğmesinden yararlanılır.

 Hesapla'ya ek olarak konulan seçenekler kullanılarak diğer gelişmiş işlemler yapılabilir.

 Hesaplama işlemi yapıldıktan sonra pozların aktarmasız analiz girdilerini ve nakliyeye esas malzeme miktarlarını görmek için clip0235 işaretlenmelidir.

 

 _Bullet Yeni Analiz Hazırlamak

 _Bullet Bir Pozun Analizini Yapmak/Düzeltmek

 _Bullet Bölüm İçeren Analiz Yapmak

 _Bullet Analizli Bir Pozdan Yeni Analizli Poz Oluşturmak

 _Bullet Ana Kitaplardan Analiz Eklemek

 _Bullet Yeni Bir Analiz Hazırlarken Mevcutlardan Yararlanmak

 _Bullet Rayiç Fiyatını Analiz Penceresinde Değiştirmek

 _Bullet Hangi Benim Kitaplarım Dosyasının Kullanılacağını Belirlemek

 

 Uyarı: Analizlerde yapılan işlemler bittiğinde değişikliklerin tüm dosyaya yansıdığından emin değilseniz Hesapla'yı çalıştırın