Bulunulan Hakediş Dosyasına Ait Tercihler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Genel İşlemler > Otomasyon Seçenekleri >

Bulunulan Hakediş Dosyasına Ait Tercihler

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Bu menüde, içinde bulunulan hakediş dosyasında kullanılacak tercihler belirtilir.

 _Bullet Yazdırma Ayarları

 _Bullet Sözleşme Bedellerini Pursantajdan Otomatik Hesaplama Seçeneği

 _Bullet Nakliye Hesabı Yapılsın        

 _Bullet Geçici Kabul Noksanları Kesintisinin Yapılacağı Yer

 _Bullet Fiyat Farkı Hesabında Seçenekler

 _Bullet Karma İşlerde Revize BF Hesabı

 _Bullet Fiyat Farkında Güncel Endeks Ayı (2002 yılına ait eski kararnamede)

 _Bullet Otomasyon Seçeneklerini Özelleştirmek