Genel Tercihler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Genel İşlemler > Otomasyon Seçenekleri >

Genel Tercihler

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Bulunulan dosyadan bağımsız olan ve genel tercihler olarak adlandırılan belirlemeler burada yapılır.

Güncellemelerin Nereden Yapılacağının Seçimi

 Program, Güncelleme Yöneticisi'ne girince ve kullanım sırasında belli aralıklarla internete bağlanarak yeni yayınlanmış güncelleme dosyası olup olmadığını kontrol eder ve bunları kullanıcıya bildirir.

 Güncellemelerin nereden alınacağını kullanıcı belirleyebilir.

 clip0879

 Güvenlik önlemi olarak internet bağlantısı engellenen kullanıcılar, buradaki Yerelden yükle (Dosya Tabanlı) seçeneğini kullanmalıdırlar. Uygulama exesi dışındaki güncellemeleri alabilen bu işlem için Oska Guncelleme Paketi.Gnc isimli dosyanın Oska’dan temin edilmesi ve Güncelleme Yönetici penceresinde programa tanıtılması gereklidir.

 _Bullet Lisanslama Türünü Belirtmek

 _Bullet Çalışılmış Dosyaları Yedekle

 _Bullet Yeni Açılacak Bir İş Dosyasında Kullanılacak Nakliye Şablonunu Belirlemek

 _Bullet Yeni Açılacak Bir İş Dosyasında Oluşacak İş Gruplarını Belirlemek

 _Bullet Yeni Açılacak Bir İş Dosyasının Otomasyon Seçeneklerini Belirlemek

 Server (Sunucu) Sürümünde Yetkilendirme

         _Bullet Tüm Dosyaları İzleme Yetkisi Vermek (Server Lisansında)

         _Bullet Tüm Dosyaların Sahipliğini Devretmek (Server Lisansında)

 

 Not: Burada yapılan ayarların yeni açılacak bir yaklaşık maliyet dosyasında aynen kullanılması istenilirse clip0815 seçeneği işaretli olmalıdır.