İş Dosyaları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »Bu düzeyin üstünde bir konu yok.«

İş Dosyaları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Yeni işlerin tanımlanması, var olan işlerde yeni hakediş açılması, hakediş silme ve düzeltme, yedekten geri alma, ... gibi işlemler burada yapılır.

 Seçenekler ve Hakedişlerin Listesi pencereleri ile İhale Tarihi, Sözleşme Türü ve Son İşlem Tarihi sütunlarının görüntülenmesinin ayarı sağ tıklama ile gelen pencerede yapılır.

 Buradaki iş dosyaları en yenisi en üstte olmak üzere, çalışılma tarihlerine göre sıralıdırlar. İlgili sütunlar tıklatılarak sıralama değiştirilebilir.

 Bu pencerede iş dosyalarını arama ve seçme işlemleri de yapılabilir. Sağdaki Seçenekler penceresi açık değilse sağ üstte bulunan raptiye clip0582 işareti tıklatılarak açılır-kapanır pencere sabitlenebilir.

 Pencereyi tekrar gizli durumuna getirebilmek için bu kez sağ üstteki raptiye clip0094 işareti tıklatılır. Yapılan ayar, değiştirilene kadar korunur.

 Pencerenin sağ üstündeki Tüm İşleri/Devam Eden İşler/Biten İşler seçenekleri ile liste sadeleştirilebilir.

 Biten İşler, iş dosyaları penceresindeki Duzelt düğmesi ile gelen pencerede clip0769 olarak işaretlenmiş olanlardır. Biten iş olarak işaretlenmiş dosyaya ait satırlar soluk renkte belirtilirler. Biten bir iş dosyasında sadece izleme yapılmalı, giriş ve değişiklik yapmak için çalışılmamalıdır. Bu tür bir iş dosyasına girildiğinde, ana menü rengi soluklaşarak kullanıcı uyarılır.

 Yıl Seçiniz hücresi yardımı ile istenen yıla ait yaklaşık maliyet dosyaları seçilip görüntülenebilir. Hakediş dosyaları penceresinde ise ihale tarihinin yılına göre dosyalar seçilebilir.

       clip0566

 Çok sayıda dosyası olan kullanıcılar için gelişmiş arama seçenekleri konulmuştur.        

 İşin Adında Arama kutusu işaretlendiğinde görünen seçenekler yardımıyla istenen dosya bulunabilir.

 Tip/Tür Arama ve İl'de Arama seçeneklerinin kullanılabilmesi için iş dosyasının bu bilgilerinin Düzelt düğmesi ile gelen pencerede girilmiş olması gerekir.

 clip0567        

 Arama kriteri seçilerek istenen dosya kolayca bulunabilir.

 _Bullet Eski Dosyalardan Aç

 _Bullet Dosyanın Yedeklerini Göster

 _Bullet Yeni İş Tanımlamak (Maliyet için)

 _Bullet Yeni İş Tanımlamak (Mevcut maliyet dosyasından yararlanarak)

 _Bullet Yeni İş Tanımlamak (Hakediş için)

 _Bullet Dosyanın Genel Bilgilerini Düzeltmek

 _Bullet Bir İşi Tümüyle Silmek

 _Bullet Yaklaşık Maliyeti Hakedişe Dönüştürmek

 _Bullet Önceki Hakedişlerden Birine Girmek

 _Bullet Yeni Bir Hakediş No Açmak

 _Bullet Hakediş Bilgilerini Düzeltmek

 _Bullet Son Hakedişi Silmek

 _Bullet İş Dosyasında Parola Kullanmak