Dosya Gönder

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Genel İşlemler >

Dosya Gönder

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Bir işe ait dosyaların tümünü veya seçilenlerini CD, flash disk, harddisk, ... gibi farklı yer veya ortamlara kopyalama işlemi (daha sonra geri alabilmek üzere) bu menüde yapılır.

 _Bullet Genel İşlemler>Dosya Gönder/Getir>Dosya Gönder penceresinde mevcut Yaklaşık Maliyet, Hakediş ve Benim Kitaplarım, her biri ayrı sekmede olmak üzere listelenmiştir.

 clip0897

 _Bullet Konum Seç düğmesi ile açılan pencereden nereye gönderileceğini belirleyip Tamam düğmesini tıklatın.

 _Bullet Hangi dosyaları göndermek istediğinizi Gönderilsin mi? sütununu tıklatıp Evet yaparak belirtin.

 _Bullet Gönder düğmesini tıklatınca işlemin başladığını gösteren bir pencere oluşur.

 _Bullet İşlem tamamlandığında belirtilen yerde her bir iş dosyası için 2 adet dosya oluşur.

 clip0227