Dosya Getir

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Genel İşlemler >

Dosya Getir

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Bu pencerede disket, flash disk, harddisk, ... gibi farklı yer veya ortamlara bu programla kaydedilmiş her türlü dosya (kullanıcı veya program tarafından yedeklenmiş) geri alınabilir.

 _Bullet Genel İşlemler>Dosya Gönder/Getir>Dosya Getir ile gelinen pencerede Konum Seç düğmesine tıklayıp getirilecek iş dosyasının (dosyalarının) bulunduğu konumu belirtin.

 _Bullet Seçtiğiniz konumda bulunan ve geri alınabilecek (getirilebilecek) durumda olan tüm dosyalar listelenir.

 clip0660

 _Bullet Listedekiler üzerinde gezindikçe getirilecek dosyanın özet bilgileri doğrulamanız için pencerenin altında gösterilir.

 _Bullet Getirilecek dosya/dosyaları işaretleyip Getir düğmesi ile işlemi başlatın.

 _Bullet İşlemin tamamlandığını belirten penceredeki bilgileri gözleyip Kapat düğmesi ile kapatın.