Fiyat Farkı Ayarları-Mücbir Sebepler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  İşin Bilgileri > İşin Sözleşme Bilgileri >

Fiyat Farkı Ayarları-Mücbir Sebepler

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 İdari şartname ve sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmediği halde, 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebepler ya da idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak yapılan iş kalemleri ya da iş grupları için, bu madde hükmüne işin idari şartname ve sözleşmesinde yer verilmiş olması şartıyla fiyat farkı verilebilmektedir.

 "Fiyat farkı verilmeyecek" şeklinde tanımlanıp çalışılan bir iş'te yukarıdaki koşullar nedeniyle fiyat farkı hesaplanması gerektiğinde bu seçenek kullanılır.

 _Bullet İşin Sözleşme Bilgileri penceresinde clip0720 düğmesini tıklatın.

 _Bullet Fiyat Farkı verilecek mi? seçeneğine Evet deyip Ileri ile sonraki pencereye ulaşın.

 _Bullet clip0721seçeneğini işaretleyip sonraki pencereye geçin.

 clip0587

 _Bullet İş bitim tarihinde yapılan hakedişi seçin. İşin bitim tarihinde bir tespit hakedişi yapılmış olmasına dikkat edin.

 _Bullet Hangi kararnamenin uygulanacağını belirtin.

 _Bullet Fiyat farkı hesabında kullanılacak bilgilerin seçiminize uygun olarak oluştuğunu gözleyin.

 _Bullet Fiyat farkı hesabı menüsüne ulaşıp diğer malzemeler ağırlık oranının (b5) 1 olduğunu görün.

 _Bullet Fiyat farkı hesabı, seçtiğiniz bilgilere göre hesaplanmış olarak hazırdır.

 _Bullet Belirtilen hakediş numarası veya önceki hakedişlerde fiyat farkı menüsüne girilmek istenildiğinde aşağıdaki gibi bir uyarıyla karşılaşılır.

 clip0682

 

 Not-1: 2013/5217 Sayılı Fiyat Farkı Kararnamesinde ilgili madde aşağıdadır.

 Fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen işler

 MADDE 9- (1) İdari şartname ve sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde, 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebepler ya da idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak yapılan iş kalemleri ya da iş grupları için, bu madde hükmüne işin idari şartname ve sözleşmesinde yer verilmiş olması şartıyla bu Esaslara göre fiyat farkı hesaplanır.

 (2) Fiyat farkı hesabında temel endeks, iş bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeksi; güncel endeks ise, revize iş programına göre işin gerçekleştirilmesi gereken aya ait endeksi ifade eder. Temel endeks ve güncel endeks olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “ÜFE Genel” sütunundaki (Yİ-ÜFE tablosunda Yurt İçi ÜFE sütunu) sayı esas alınarak fiyat farkı hesaplanır.

 Not-2:        Eski kararnamede Madde 12'de aynı içerik vardır.

Geri Dön