Metrajı Yeşil Deftere/Mukayeseliye Göndermek

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »Bu düzeyin üstünde bir konu yok.«

Metrajı Yeşil Deftere/Mukayeseliye Göndermek

Return to chapter overview

 _Bullet Metraj İşlemleri penceresinde Duzen düğmesine tıklayıp Yeşil Deftere Gönder> Miktarları Toplam Olarak Yeşil Deftere Gönder'i tıklatın.

 

 _Bullet Metraj yapılmış pozlar Yeşil Deftere toplam miktarlarıyla yazılırlar.

 

 _Bullet TBF hakediş dosyalarında yeşil deftere gönderilen iş kalemlerinin Sözleşmedeki İş Kalemleri’nde olup olmadığı kontrol edilir, bu pozlar mevcut değilse kullanıcı uyarılır.

 

 _Bullet Yeşil deftere farklı gönderme seçeneklerini de kullanabilirsiniz.

 

 _Bullet Mukayeseli keşif için metraj yapılmışsa Düzen düğmesine tıklayıp Mukayeseliye (Seçili Pozları)>Artan Olarak Gönder/ Eksilen Olarak Gönder'i tıklatın.

 

 Not: ATGB işlerde artan ve eksilen pozları belirtmek için kullanılan /Art ve /Eks eklerini içeren pozlar mukayeseliye gönderilemezler. Artan ve eksilen poz miktarlarını hesaplamak için düzenlenen metrajlar bu ekleri içermeyen ana pozlar seçilerek yapılmalıdır.

 

Geri Dön