Pozu Metrajıyla Birlikte Getirmek (Kopyalamak)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »Bu düzeyin üstünde bir konu yok.«

Pozu Metrajıyla Birlikte Getirmek (Kopyalamak)

Return to chapter overview

 Bu özellik diğer iş'lerdeki veya bu işin diğer hakedişlerindeki metrajlı bir pozu, tüm metrajıyla getirmek (kopyalamak) için kullanılır.

 

 _Bullet clip0058 düğmesini tıklatın.

 

 _Bullet Metrajıyla getirilecek poz bu iş'te veya bu hakedişte değilse clip0059 düğmesini tıklatın.

 

 _Bullet Gelen pencereden iş dosyanızı seçin. Yaklaşık maliyet iş dosyasından metraj getirecekseniz seçtiğiniz dosya üzerinde, hakediş iş dosyasından metraj getirecekseniz hakediş no'su üzerindeyken Dosyasını Aç düğmesini tıklatın.

 

 _Bullet İş grubunu belirleyin.

 

 _Bullet Listedeki pozlardan getireceklerinizi seçin.

 

 _Bullet clip0060 düğmesini tıklatın.

 

 _Bullet Burada olan pozlarınız varsa bir uyarı penceresi ile karşılaşırsınız.

 

 _Bullet Uyarı penceresini Evet ile kapatırsanız mevcut pozların bölümlerine dokunulmadan getirilen metrajların bölümleri Z001, Z002, ... şeklinde numaralandırılarak oluşturulurlar.

 

 _Bullet Seçiminizle birlikte işlem tamamlanır.

 

 Not: Bu işlemle getirilen pozlar, bulunulan dosyadaki İşin Birim Fiyatları'nda kayıtlı değillerse ayrıca oraya da (fiyatı, analizli, boru montajlı, nakliyeli, ... gibi) tüm özellikleri ile kaydedilirler. Ancak İşin Birim Fiyatları'nda daha önceden bulunuyorlarsa (fiyatı, analizli, boru montajlı, nakliyeli, ... gibi) hiçbir özelliği değiştirilmez.

 

Geri Dön