Geçici Kabul Noksanları Kesintisinin Yapılacağı Yer

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »Bu düzeyin üstünde bir konu yok.«

Geçici Kabul Noksanları Kesintisinin Yapılacağı Yer

Return to chapter overview

 Yapım işlerinin hakedişlerinde geçici kabul noksanları için bloke yapılmalıdır. Bu konudaki esaslar Yapım İşleri Tip Sözleşmesi'nde belirtilmiştir.

 

 Bu kesintinin kapakta yapılması gerektiği halde bazı idareler icmalde yapmayı tercih etmektedirler. Bu durum kullanıcının seçimine bırakılmıştır.

 

 clip0409

 Değiştirilen seçeneklerin geçerli olabilmesi için Otomasyon Seçenekleri penceresinden Tamam ile çıkılmalıdır.

 

Geri Dön