Fiyat Farkı Hesabında Seçenekler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »Bu düzeyin üstünde bir konu yok.«

Fiyat Farkı Hesabında Seçenekler

Return to chapter overview

a)

 clip0401

 31.08.2013 Tarihli resmi gazetede yayınlanan yapım işleri fiyat farkı kararnamesine göre işin belli kısımları için farklı ağırlık oranları ve endeks belirlemek mümkündür. Dolayısıyla fiyat farkı verilen işlerde işin belirli kısımları için farklı ağırlık oranları belirlenmiş ve işin sözleşmesinde bu durum belirtilmiş olabilir. Bu durumda farklı ağırlık oranı ve endeks öngörülmüş olan işler farklı iş gruplarında gösterilmeli ve buradaki seçim Her iş grubu için ayrı yapılsın olarak yapılmalıdır.

 

b)

 clip0395

 Kararnameye göre yukarıdaki seçim mutlaka Evet olarak yapılmalıdır. Çünkü geçmiş ayların iş programı doldurulmadan yeni bir aya geçilemeyeceği gibi, hangi ayın endekslerinin kullanılacağı iş programının doldurulmasına bağlıdır.

 

c)

 clip0399

 Aylık iş programının doldurulmasında verilecek fiyat farkının da dikkate alınması istenebilir. Bu durumda uygulama ayında yapılan işlerin tutarı ile fiyat farkı tutarının toplamının aylık iş programına (ödeneğe) eşit olması gerekir. Fiyat farkı iş programından (ödenekten) ayrı değerlendiriliyorsa, yani ödeneğe dâhil edilmiyorsa Hayır seçeneği kullanılmalıdır.        

 

d)

 clip0403

 Fiyat farkı uygulanan işlerde, zorunlu nedenler dışında, her uygulama ayının sonunda tespit yapmak ve sonraki ayın ilk beş iş günü içerisinde ve uygulama ayına ait endeksler belli olduktan sonra hakediş düzenlenmek esastır. Bu nedenle yukarıdaki seçim Hayır olarak kullanılmalıdır. Özellikle ilk hakedişlerde, yer tesliminden sonra (zorunlu nedenlerle) birkaç ay çalışılıp hakediş düzenlenmek istenirse Evet durumu kullanılabilir. Önerilmeyen bu seçim şu anlama gelmektedir: Hakediş tespiti yapılmadığı halde iş programına uygun tutarda iş yapıldı, bu nedenle geçmiş iş programı aylarının endeksleri kullanılabilir.

 

e)

 clip0380

 ÖTV Fiyat farkı hesabı gerektiren dosyalarda kendiliğinden hesaplamalar yapılır. Mevzuatın sık sık değişmesi nedeniyle buradaki ayarlar kullanıcının yönetimine de açıktır.

 

 Değiştirilen seçeneklerin geçerli olabilmesi için Otomasyon Seçenekleri penceresinden Tamam ile çıkılmalıdır.

 

Geri Dön